”Työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” jaosto (SOC)

”Työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto (SOC) vastaa ETSK:n työstä monilla politiikanaloilla, kuten työllisyys ja työolot ja -ehdot, koulutus, perus- ja kansalaisoikeudet, terveys, sosiaalipolitiikka ja sosiaaliset oikeudet, sukupuolten tasa-arvo, vammaiskysymykset, romanien osallistaminen, muuttoliike- ja turvapaikka-asiat sekä oikeus- ja sisäasiat (myös maahanmuutto).

Jaoston tärkeimpiin toimiin kuuluvat sen työ covid-19-pandemian torjunnan ja siitä elpymisen, perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja sen liitännäistoimenpiteiden alalla sekä työn tulevaisuutta koskevat toimet ja muuttoliike- ja turvapaikka-asiat. SOC-jaosto tarjoaa myös sihteeristöpalvelut ETSK:n ja Euroopan komission yhdessä järjestämälle Euroopan muuttoliikefoorumille.

Erityisempää asiantuntemusta edellyttävät tehtävät toteutetaan jaoston pysyvissä elimissä, joita ovat työmarkkinoiden seurantaryhmä, väliaikainen ryhmä ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate”, temaattinen valmisteluryhmä ”maahanmuutto ja kotouttaminen”, temaattinen valmisteluryhmä ”vammaisten henkilöiden oikeudet” ja temaattinen valmisteluryhmä ”romanien osallistaminen”.

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023