”Työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” erityisjaosto (SOC)

This page is also available in

”Työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” ‑erityisjaosto (SOC) vastaa ETSK:n työstä monilla politiikanaloilla. Niitä ovat muun muassa työllisyys ja työolot, koulutus, muuttoliike- ja turvapaikka-asiat, perus- ja kansalaisoikeudet ja muut sosiaaliasioita käsittelevät kysymykset, kuten sosiaalipolitiikka ja köyhyys, sukupuolten tasa-arvo, vammaisuuteen liittyvät kysymykset, romanien osallistaminen, terveydenhuolto ja oikeus- ja sisäasiat (mukaan lukien maahanmuutto).

Erityisjaoston keskeisimpiin toimiin kuuluvat sen työ muuttoliike- ja turvapaikka-asioiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja sen liitännäistoimenpiteiden alalla sekä työn tulevaisuutta koskevat toimet. SOC-erityisjaosto tarjoaa myös sihteeristöpalvelut ETSK:n ja Euroopan komission yhdessä järjestämälle Euroopan muuttoliikefoorumille.

Erityisempää asiantuntemusta edellyttävät tehtävät toteutetaan erityisjaoston pysyvissä elimissä, joita ovat työmarkkinoiden seurantaryhmä (LMO), väliaikainen valmisteluryhmä ”maahanmuutto ja kotouttaminen” (IMI), väliaikainen valmisteluryhmä ”vammaisten oikeudet” (DIS) ja väliaikainen valmisteluryhmä ”romanien osallistaminen” (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020