”Liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” ‑jaosto (TEN)

Liikkuvuus, Euroopan laajuiset verkot, tietoyhteiskunnan kehittäminen, energia ja yleishyödylliset palvelut ovat erittäin tärkeitä Euroopan kansalaisten hyvinvoinnin ja sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. Kaikki nämä asiat kuuluvat ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” ‑jaoston (TEN) toimialaan.

Lausunnot ovat tulosta tiiviistä yhteistyöstä muiden EU:n toimielinten, asianomaisten sidosryhmien sekä kyseisiä asioita käsittelevien kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden kanssa.

TEN-jaoston toiminta perustuu seuraaviin tekijöihin:

  • lausunnot: ETSK auttaa selvitysten ja yhteisymmärryksen rakentamisen pohjalta muokkaamaan EU:n politiikkaa siten, että se vastaa paremmin Euroopan kansalaisyhteiskunnan odotuksia
  • hankeraportit
  • tutkimukset
  • tiivis yhteistyö Euroopan parlamentin, komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa
  • tapahtuminen järjestäminen asiaankuuluvista aiheista: julkiset kuulemistilaisuudet, konferenssit ja kokoukset, joihin osallistuu asiantuntijoita, päätöksentekijöitä, sidosryhmiä ja suurta yleisöä
  • TEN-jaoston jäsenten aktiivinen osallistuminen ulkopuolisten organisaatioiden järjestämiin tärkeisiin tapahtumiin.

TEN-jaostolla on myös energiaa, liikennettä ja yleishyödyllisiä palveluja käsittelevät temaattiset valmisteluryhmät, joiden tehtävänä on seurata näiden politiikanalojen kehitystä ja osallistua niistä unionin tasolla käytävään keskusteluun.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report