”Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto (INT)

”Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” ‑jaoston (INT) toimiala kattaa moninaisia politiikanaloja, jotka liittyvät teollisuuteen, kilpailuun, pk-yrityksiin ja yhteisötalouden yrityksiin sekä digitaalitalouteen ja -yhteiskuntaan. Se laatii ja hyväksyy lausuntoja tutkimuksesta ja innovoinnista, kuluttajansuojasta, uusista talouden suuntauksista, kuten kiertotaloudesta (jaosto toimii aktiivisesti Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumissa), ja yleensäkin sisämarkkinapolitiikasta.

Jaosto järjestää sisämarkkinoiden kannalta erityisen tärkeistä aiheista julkisia kuulemisia konsultoidakseen mahdollisimman monia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. Vuodesta 1999 lähtien se on järjestänyt joka vuosi komitean lippulaivatapahtuman Euroopan kuluttajapäivä.

Jaostoon kuuluu myös digitaalisen siirtymän ja sisämarkkinoiden seurantaryhmä, joka seuraa digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä ja ehdottaa keinoja esteiden poistamiseksi ja sisämarkkinoiden kehittämiseksi.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - Contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market