”Talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” jaosto (ECO)

”Talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” ‑jaosto (ECO) on yksi ETSK:n kuudesta jaostosta. Jaoston tärkeimpänä tehtävänä on laatia ja esittää ETSK:n täysistunnon hyväksyttäväksi lausuntoja, joista käy ilmi järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemykset seuraavilla EU:n poliittisen päätöksenteon aloilla:

  • Talous- ja rahaliiton alalla ECO-jaosto tarkastelee talous- ja finanssipolitiikan koordinointia eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, aloitteita talous- ja rahaliiton rakenteen syventämiseksi ja loppuun saattamiseksi talouskriisin jälkeen sekä muita talouden ohjausjärjestelmään liittyviä kysymyksiä vakauden, kasvun ja työllisyyden varmistamiseksi.
  • ECO-jaoston toimialaan kuuluvat EU:n talousarvio (monivuotinen rahoituskehys), omat varat mukaan luettuina, sekä tilastokysymykset.
  • ECO-jaosto vastaa oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen verotukseen liittyvien aiheiden käsittelystä. Näihin kuuluvat myös rahanpesun vastaiset toimet.
  • Lisäksi jaosto käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät rahoitus- ja pääomamarkkinoiden vakauteen, toimintaan ja yhdentymiseen.
  • ECO-jaosto vastaa myös koheesio-, alue- ja kaupunkipolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, kun tavoitteena on vähentää taloudellisia, yhteiskunnallisia ja alueellisia eroja EU:ssa sekä edistää kasvua ja työllisyyttä.

Lausuntojen laatimisen ohella jaosto järjestää säännöllisesti julkisia kuulemisia ja temaattisia keskusteluja toimialaansa kuuluvista ajankohtaisista kysymyksistä. Lisäksi ECO-jaoston jäsenet osallistuvat usein erilaisiin tapahtumiin Brysselissä ja eri puolilla EU:ta ja ylläpitävät näin tiiviitä yhteyksiä poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien välillä.

ECO-jaoston työvaliokuntaan kuuluu 12 jaoston jäsentä, ja se vastaa jaoston työn koordinoinnista. Jaosto on perustanut temaattisen valmisteluryhmän laatimaan lausuntoja euroalueen talouden ja finanssipolitiikan ohjauksesta.

ECO-jaoston sihteeristö tukee jaoston jäseniä näiden toimissa.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president