”Maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” erityisjaosto (NAT)

”Maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” ‑erityisjaoston (NAT) vastuulla on laaja kirjo aiheita, muun muassa yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), elintarviketuotannon kestävyys, ympäristönsuojelu, kiertotalous, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen ja ilmastonmuutos.

Ilmanlaatu, luonnon monimuotoisuus, jätehuolto, kalastus, metsänhoito, luonnonmukainen viljely, elintarviketurvallisuus, eläinten hyvinvointi ja pelastuspalvelu ovat muutamia erityisjaoston käsittelemiä erityisiä aiheita.

Lausuntojen laatimisen ohella erityisjaosto järjestää myös kuulemisia ja konferensseja kansalaisyhteiskunnan näkemysten keräämiseksi. Sillä on valtava yhteysverkosto EU:n toimielinten, kansallisten viranomaisten, talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosapuolten sekä kansalaisjärjestöjen keskuudessa.

Erityisjaosto on vakuuttunut siitä, että maatalous- ja ympäristöpolitiikkaa parantamalla voidaan löytää ratkaisuja talouskriisiin, jolla on ollut hyvin vahingollinen vaikutus EU:n kasvuun, työllisyyteen ja ostovoimaan.

Maatalousalan 40 miljoonaa työpaikkaa on säilytettävä, metsiä ja maaseutua suojeltava ja ruoan haaskaaminen lopetettava, sillä tällä hetkellä kolmasosa kaikista tuotetuista elintarvikkeista päätyy roskiin.

Tämä päämäärä mielessään erityisjaosto on viime aikojen työssään keskittynyt käytännöllisiin aiheisiin, kuten YMP:n uudistukseen, tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen, kestäviin elintarvikejärjestelmiin, Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon ja Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseen.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024