Väliaikainen valmisteluryhmä ”yleishyödylliset palvelut”

This page is also available in

Väliaikainen valmisteluryhmä ”yleishyödylliset palvelut” pyrkii edistämään Euroopan kansalaisten mahdollisuutta korkealaatuisiin ja kohtuuhintaisiin yleishyödyllisiin palveluihin, jotka ovat Euroopan talous-, sosiaali- ja oikeusjärjestelmien merkittävä osa ja Euroopan sosiaalisen mallin ja sosiaalisen markkinatalouden tukipilari.

Julkisella sektorilla on selkeä poliittinen ja taloudellinen vastuu yleishyödyllisten palvelujen tarjonnan koordinoimisessa. Tarjontaa ei tule jättää kokonaan markkinavoimien haltuun. Erityisesti voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja yhteisötalouden yritykset ovat osoittaneet kykynsä tarjota erinomaisia yleishyödyllisiä palveluja.

Jotta voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja yhteisötalouden yritysten roolia voidaan lisätä, olisi arvioitava yleishyödyllisten palvelujen ja varsinkin yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tilaa kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä prosessi auttaisi tunnistamaan toimialat, joilla vapaat markkinat ovat erityisen heikkoja ja joilla julkista rahoitusta tarvitaan ensisijaisesti.

Väliaikainen valmisteluryhmä keskittyy työssään myös yleishyödyllisten palvelujen mahdollisuuksiin kasvun ja kestävien työpaikkojen luomisessa sekä kilpailukyvyn edistämisessä. Tätä varten ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” ‑erityisjaosto (TEN) on laatinut tutkimuksen, jossa tarkastellaan valtiontuen myöntämisestä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin annetun Euroopan komission päätöksen täytäntöönpanoa koskevia jäsenvaltioiden kertomuksia.