Väliaikainen valmisteluryhmä ”romanien osallistaminen”

This page is also available in

Romanit ovat EU:n suurin etninen vähemmistö. Heitä on noin kuusi miljoonaa. Monet heistä kohtaavat arkielämässään edelleen ennakkoluuloja, suvaitsemattomuutta, syrjintää ja sosiaalista syrjäytymistä, vaikka he ovat olleet eurooppalaisen kulttuurin erottamaton osa yli tuhat vuotta. EU:n kehyksellä romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille ja neuvoston suosituksella jäsenvaltioissa toteutettavista romanien integraatiota edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä edistetään romanien aktiivista osallisuutta ja tuetaan jäsenvaltioita romanien osallistamisen toteuttamisessa. Useimmat jäsenvaltiot ovat nyt hyväksyneet romanien integraatiota edistävän kansallisen strategian.

Euroopan perusoikeusviraston esittämät todisteet romanien tilanteesta työllisyyden, koulutuksen, asumisen ja terveydenhuollon alalla osoittavat, että edistyminen kansallisten strategioiden täytäntöönpanossa on ollut hidasta. Syrjintää ja mustalaisvastaisuutta esiintyy edelleen, ja asumisessa ja koulutuksessa käytännössä vallitseva erottelu vaikuttaa edelleen moniin romaneihin.

ETSK on perustanut väliaikaisen valmisteluryhmän ”romanien osallistaminen”, jossa on jäseniä ETSK:n eri erityisjaostoista. Se kattaa siten eri politiikanalat, ja siinä ovat edustettuina työnantajat, työntekijät ja muut eturyhmät. Ryhmän tavoitteena on

  • kerätä kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden täytäntöönpanosta ja edistää romanien aktiivista osallistumista
  • tarjota kansalaisyhteiskunnalle, erityisesti romanijärjestöille, tilaisuuksia tulla kuulluksi sekä kartoittaa ja jakaa hyviä käytäntöjä
  • tiedottaa ja antaa suosituksia romanien osallistamisesta.