Väliaikainen valmisteluryhmä ”liikennepolitiikan valkoisen kirjan täytäntöönpano”

This page is also available in

Väliaikainen valmisteluryhmä ”liikennepolitiikan valkoisen kirjan täytäntöönpano” perustettiin huhtikuussa 2013. Se oli ensimmäinen askel ETSK:n lausunnossa ”Liikennepolitiikan valkoinen kirja: kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ja sitoutuminen” (TEN/479) annettujen suositusten täytäntöönpanemiseksi.

Väliaikaisen valmisteluryhmän tarkoituksena on varmistaa, että kansalaisyhteiskunta osallistuu asianmukaisesti valkoiseen kirjaan liittyvien tärkeiden EU-säädösten laatimiseen. Se esittää innovatiivisia tapoja osallistaa kansalaisyhteiskunta EU:n päätöksentekoon ja politiikan täytäntöönpanoon.

Osallistava vuoropuhelu Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevasta politiikasta

Väliaikaisen valmisteluryhmä pyrkii luomaan viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan välille vuoropuhelua TEN-T ydinverkkokäytävistä. Käsite otettiin käyttöön ydinverkkokäytävien tulevaisuuteen keskittyneessä konferenssissa Malmössä ja vahvistettiin Milanossa pidetyssä konferenssissa, jossa käsiteltiin vuoropuhelun parantamista älykkään ja kestävän liikenteen varmistamiseksi.

Tätä kaksisuuntaista osallistavaa vuoropuhelua tukemaan perustettiin verkkofoorumi ”Talking transport”.

Kestävä liikenne

YK:n 21. osapuolikonferenssissa tehty Pariisin sopimus velvoittaa kaikkia sen allekirjoittajia nopeuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Vähentäminen riippuu suurelta osin liikenteestä, sillä on toiseksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja. Tätä silmällä pitäen väliaikainen valmisteluryhmä tutki COP 21:n päätelmien vaikutuksia eurooppalaiseen liikennepolitiikkaan (TEN/582) ja laati vielä lausunnon aiheesta ”Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia” (TEN/609).

Liikkuvuuspaketti

Väliaikainen valmisteluryhmä osallistuu aktiivisesti lausuntojen laatimiseen ja seuraa tiiviisti Euroopan komission vuoden 2017 liikkuvuuspakettiin liittyviä teemoja, kuten markkinoille pääsyä koskevia toimia, sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanoa ja tiemaksuja.

Downloads

Presentation of the PSG