Väliaikainen valmisteluryhmä ”kestävämmät elintarvikejärjestelmät”

This page is also available in

Kestävän elintarviketuotannon ja ‑kulutuksen varmistaminen tarkoittaa elintarvikkeiden toimitusvarmuuden takaamista sekä entistä ympäristöystävällisempien, kestävämpien, terveellisempien ja oikeudenmukaisempien elintarvikejärjestelmien edistämistä.

Väliaikainen valmisteluryhmä ”kestävämmät elintarvikejärjestelmät” perustettiin vuonna 2012 ruokaturvaa käsitteleväksi pysyväksi valmisteluryhmäksi. Sen tavoitteena on puuttua elintarviketuotannon ja ‑kulutuksen taloudellisiin, ekologisiin ja sosiaalisiin seurauksiin entistä kokonaisvaltaisemman toimintamallin avulla. Tämä saadaan aikaan esimerkiksi edistämällä kestävää maataloustuotantoa ja varmistamalla samalla terveellisen ja ravitsevan ruoan saatavuus, takaamalla kaikkien talouden toimijoiden oikeudenmukainen kohtelu elintarvikeketjussa ja vähentämällä elintarvikejätettä. Näissä yleisissä tavoitteissa näkyvät myös YK:n vuoden 2030 toimintaohjelmassa esitetyt kestävän kehityksen tavoitteet, jotka tarjoavat olennaisen tärkeän kehyksen yhteisille toimille, jotta koko maailma voidaan ruokkia kestävällä tavalla vuoteen 2030 mennessä.

Väliaikainen valmisteluryhmä helpottaa ja edistää lausuntojen, kokousten ja kuulemisten avulla edellä mainittuja asioita koskevaa vuoropuhelua elintarvikeketjun eri sidosryhmien kesken (muun muassa viljelijät, työntekijät, jalostusteollisuus, vähittäismyyjät ja kuluttajat).

Downloads

Thematic Study Group on Sustainable Food Systems - work programme 2020-2023