Väliaikainen valmisteluryhmä ”digitaalistrategia”

This page is also available in

Väliaikaisen valmisteluryhmän ”digitaalistrategia” tarkoituksena on pohjustaa jaostojen työtä niiden omilla toiminta-aloilla. Se seuraa tiiviisti Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa tulevan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta merkittävä toimija digitalisaation alalla, vahvistaa sen taloudellista voimaa ja kilpailukykyä maailmanlaajuisella tasolla ja muovata digitalisaatiota kaikkien Euroopan kansalaisten kannalta myönteisellä tavalla. Ohjelmalla on viisi erityistavoitetta: suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, koulutus sekä julkishallinnon ja julkisten palvelujen nykyaikaistaminen.

Väliaikainen valmisteluryhmä ”digitaalistrategia” keskittyy seuraaviin erityisiin näkökohtiin:

  • myönteiset esimerkit modernista teknologiasta, erityisesti siitä, miten ihmiset asetetaan keskeiseen asemaan innovoinnissa
  • digitalisaation vaikutukset työhön, työllisyyteen, pätevyyteen ja osaamiseen
  • suositukset siitä, miten voidaan mahdollistaa digitalisaation myönteiset vaikutukset näillä aloilla
  • uudet tavat arvioida ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen laatua
  • yhteistyötä tekevien robottien vaikutus erilaisten ihmisten kannalta
  • digitaali-innovaatiokeskittymät digitaalitukena pk-yrityksille
  • digitalisaation vaikutukset liikenteeseen: sähköautot, automaattiautot, pysäköinti, älykkäät kaupungit, intermodaaliset liikennejärjestelmät ja jakamistalous.

Koska digitalisaatio on monialainen asia, väliaikainen valmisteluryhmä ”digitaalistrategia” tekee tapauskohtaisesti yhteistyötä seurantaryhmien, eturyhmien ja väliaikaisten ryhmien kanssa.