Ukrainaa käsittelevä EU:n neuvoa-antava ryhmä

This page is also available in

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen 299 artiklassa määrätään, että kummankin osapuolen on perustettava kestävän kehityksen neuvoa-antava ryhmä, joka neuvoo kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevään lukuun liittyvissä kysymyksissä.

Neuvoa-antava ryhmä koostuu riippumattomista ja edustavista kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, valtiosta riippumattomat organisaatiot ja muut keskeiset sidosryhmät ovat siinä tasapuolisesti edustettuina.

Ukrainaa käsittelevä EU:n neuvoa-antava ryhmä perustettiin marraskuussa 2016. Siinä on jäseniä ETSK:sta ja muista eurooppalaisista kansalaisyhteiskunnan organisaatioista.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement