Temaattinen valmisteluryhmä ”liikenne”

This page is also available in

Temaattinen valmisteluryhmä ”liikenne” toimii liikennekysymyksiä käsittelevänä TEN-jaoston sisäisenä pohdintaryhmänä ja erityisesti elimenä, joka ennakoi uusia haasteita sekä kehittää tuoreita ideoita ja konsepteja ja tarkastelee niitä uusista näkökulmista. Valmisteluryhmän tavoitteena on näin ollen pohtia tulevaisuudennäkymiä ja ideoita sekä sitä, miten ETSK voi Euroopan kansalaisyhteiskunnan edustajana yleisesti ottaen vaikuttaa Euroopan liikenteen tulevaisuuteen.

Temaattinen valmisteluryhmä on käsitellyt seuraavia aiheita:

Osallistava vuoropuhelu Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevasta politiikasta

Liikenneasioita käsittelevä temaattinen valmisteluryhmä pyrkii luomaan viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan välille vuoropuhelua TEN-T-ydinverkkokäytävistä. Käsite otettiin käyttöön ydinverkkokäytävien tulevaisuuteen keskittyneessä konferenssissa Malmössä ja vahvistettiin Milanossa pidetyssä konferenssissa, jossa käsiteltiin vuoropuhelun parantamista älykkään ja kestävän liikenteen varmistamiseksi.

Tätä kaksisuuntaista osallistavaa vuoropuhelua tukemaan perustettiin verkkofoorumi ”Talking transport”.

Kestävä liikenne

YK:n 21. osapuolikonferenssissa tehty Pariisin sopimus velvoittaa kaikkia sen allekirjoittajia nopeuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Vähentäminen riippuu pitkälti liikenteestä, sillä se on toiseksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Tätä silmällä pitäen temaattinen valmisteluryhmä tutki COP 21:n päätelmien vaikutuksia eurooppalaiseen liikennepolitiikkaan (TEN/582) ja laati vielä lausunnon aiheesta ”Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia” (TEN/609).

Liikkuvuuspaketti

Temaattinen valmisteluryhmä ”liikenne” on ollut Euroopan komission vuoden 2017 liikkuvuuspakettia käsittelevien esittelijöiden tärkeä kumppani, ja se seuraa tiiviisti pakettiin liittyviä teemoja, kuten markkinoille pääsyä koskevia toimia, sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanoa ja tiemaksuja.

Downloads

Presentation of the PSG