Ryhmä ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate”

This page is also available in

Ryhmä ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate” on ETSK:ssa toimiva horisontaalinen elin, jonka tehtävänä on tarjota Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatioille foorumi, jossa ne voivat kohdata ja jakaa arvioitaan perusoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen tilasta jäsenvaltioissa.

Ryhmä keskittyy työssään erilaisiin kysymyksiin, ei yksittäisiin valtioihin, ja se pyrkii edistämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa mainittujen eurooppalaisten arvojen, perusoikeuskirjan sekä Euroopan neuvoston Venetsian komission laatiman oikeusvaltioperiaatteen tarkistuslistan kunnioittamista. Sen tavoitteena on tarkastella sekä kollektiivisia että yksilöllisiä oikeuksia ja ETSK:n tehtävän mukaisesti kiinnittää huomiota myös taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Kyseisiä oikeuksia ei voida erottaa kansalaisoikeuksista eikä poliittisista oikeuksista, ja niihin on kiinnitettävä erityistä strategista huomiota.

Ryhmä perustettiin tammikuussa 2018.