Väliaikainen valmisteluryhmä ”talouden ja finanssipolitiikan ohjaus euroalueella”

This page is also available in

Viime vuosien vaikeassa taloustilanteessa, jossa on käynyt ilmeiseksi tarve syventää talous- ja rahaliittoa, ETSK on painottanut taloudellisten ja poliittisten ohjauskeinojen parantamista euroalueella ja siihen liittymään halukkaissa jäsenvaltioissa.

Yksi tällaisista keinoista on euroalueen talouspolitiikkaa koskeva neuvoston vuotuinen suositus. Kyseessä on strategisesti merkittävä eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvä asiakirja, jossa annetaan suuntaviivoja euroalueen jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia ja maakohtaisia suosituksia varten. ETSK laatii säännöllisesti lausuntoja, joissa keskitytään erityisesti koko euroalueen keskeisiin verotuksellisiin, taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja rahoituksellisiin painopisteisiin.

ETSK:n kyseistä alaa koskevan työn jatkuvuuden varmistamiseksi on perustettu talouden ja finanssipolitiikan ohjausta euroalueella käsittelevä väliaikainen valmisteluryhmä. Ryhmä työskentelee ECO-erityisjaoston yhteydessä, ja sen tehtävänä on laatia euroalueen talouspolitiikkaa koskevia ETSK:n lausuntoja komission antamien euroaluetta koskevien suositusluonnosten jatko- tai ennakkotoimena.