Itäisten naapurivaltioiden seurantakomitea

Itäisten naapurivaltioiden seurantakomitea perustettiin vuonna 2004, ja se vastaa ETSK:ssa suhteista itäisten naapurivaltioiden kansalaisyhteiskuntaan. Seurantakomitea kokoontuu yleensä neljästi vuodessa keskustelemaan itäisiin naapurivaltioihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Seurantakomitea kutsuu kokouksiinsa usein EU:n muiden toimielinten edustajia, ulkopuolisia asiantuntijoita sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja muiden sidosryhmien edustajia. Komitean jäsenet ovat aktiivisesti mukana itäiseen kumppanuuteen liittyvissä toimissa, kuten itäisen kumppanuuden monenvälisissä foorumeissa ja itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumissa.