Euroopan muuttoliikefoorumi

ETSK järjesti vuoden 2015 tammikuussa ensimmäisen Euroopan muuttoliikefoorumin yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Sen perustana oli Euroopan kotouttamisfoorumi, joka järjestettiin 11 kertaa vuosina 2009–2014.

Euroopan muuttoliikefoorumi on kansalaisyhteiskunnan ja EU:n toimielinten välinen vuoropuhelufoorumi, jossa käsitellään muuttoliikkeeseen, turvapaikkaan ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen liittyviä asioita. Se kokoaa vähintään kerran vuodessa yhteen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, paikallis- ja alueviranomaisten, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten edustajia.

Foorumin tarkoituksena on edistää muuttoliikettä koskevaan EU:n monitasoiseen hallintoon osallistuvien tärkeimpien toimijoiden yhteistyötä ja koordinointia. Se pyrkii tarjoamaan lisää tietoa politiikan viimeaikaisesta kehityksestä sekä keräämään tietoa siitä, miten EU:n politiikkaa pannaan täytäntöön alue-, paikallis- ja ruohonjuuritasolla. Foorumin on tarkoitus auttaa lisäämään ymmärrystä keskeisistä haasteista, joita kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla ja työmarkkinaosapuolilla on kyseisellä alalla, sekä löytämään tapoja, joilla näitä toimijoita voidaan tukea entistä paremmin niiden pyrkiessä vastaamaan muuttajien tarpeisiin.

ETSK:n ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto (SOC) vastaa Euroopan muuttoliikefoorumin sihteeristöpalveluista.