Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä ryhmä

This page is also available in

Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä ryhmä koordinoi, vahvistaa ja tukee ETSK:n erityisjaostojen ja neuvoa-antavan valiokunnan CCMI:n työskentelyä EU-ohjausjakson parissa. Eurooppalainen ohjausjakso on alun perin vuosittainen talouspolitiikan koordinointijakso, jota on vuodesta 2018 lähtien täydennetty Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin perustuvilla toimilla. Euroopan taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen kriisin jälkeen ohjausjaksosta on tullut keskeinen foorumi EU:n uudistamisesta käytäville keskusteluille. ETSK on todennut sen kasvavan merkityksen, ja komitean työvaliokunta päättikin 5. joulukuuta 2017 korvata Eurooppa 2020 -ohjauskomitean elimellä, jonka vastuualana on eurooppalainen ohjausjakso sekä kasvua ja työllisyyttä koskevien Euroopan kansalaisyhteiskunnan ehdotusten tarkasteleminen.