EU:n ja Venäjän ja Keski-Aasian seurantakomitea

EU:n ja Venäjän seurantakomitea on helmikuusta 2011 tarjonnut puitteet ETSK:n ja Venäjän kansalaisyhteiskunnan välisille suhteille.

Ihmisten välisten yhteyksien tukeminen on yksi EU:n ulkoministerien ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sopimista EU:n ja Venäjän suhteiden viidestä perusperiaatteesta.

EU:n ja Venäjän seurantakomitea seuraa Venäjän kansalaisyhteiskunnan tilaa sodan aikana pitämällä yhteyttä EU:n alueella vaikuttaviin Venäjän kansalaisyhteiskunnan sodanvastaista osaa edustaviin toimijoihin.

Tämä on johtanut hedelmälliseen tietojen ja näkemysten vaihtoon siitä, miten kahdenvälisten suhteiden tulisi jatkua sen jälkeen, kun sota on päättynyt ja vapaus ja demokratia on palautettu maahan.

Huhtikuussa 2023 seurantakomitean toiminta ulotettiin koskemaan myös Keski-Aasiaa. Elimen tehtäviin kuuluu nyt Kazakstanin, Kirgisian, Tadžikistanin, Turkmenistanin ja Uzbekistanin kansalaisyhteiskunnan tilanteen seuraaminen, ja sen nimi on muutettu vastaavasti EU:n ja Venäjän ja Keski-Aasian seurantakomiteaksi.