Tutkimus ja innovointi

Tutkimus ja innovointi ovat olennaisen tärkeitä kilpailukyvyn parantamiseksi, kasvun edistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi. Tätä silmällä pitäen ETSK seuraa EU:n laaja-alaisen tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” täytäntöönpanoa. Komitea osallistuu myös tiiviisti keskusteluun vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin mallista, jossa tavoitteena on ottaa sidosryhmät mukaan tutkimus- ja kehitysprosessiin, jotta nykyisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan yhdessä löytää kestäviä ja osallistavia ratkaisuja.