Maatalous, maaseudun kehittäminen ja kalastus

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen tärkeä EU:n politiikanala, jolla taataan turvallisten ja laadukkaiden elintarvikkeiden kestävä toimitus 500 miljoonalle EU:n kansalaiselle kohtuullisin hinnoin ja varmistetaan kohtuullinen tulotaso 11 miljoonalle EU:n viljelijälle. Sillä on myös ratkaisevan tärkeä tehtävä sosiaalisessa, ekologisessa ja taloudellisessa kehityksessä kaikilla EU:n maaseutualueilla.

YMP on palvellut EU:ta ja EU:n kansalaisia hyvin 60 vuotta. Maailma on kuitenkin muuttunut paljon siitä, kun YMP käynnistettiin vuonna 1962. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen, maaperän laadun heikkeneminen, vedenpuute, maaseudun väestökato ja sukupolvenvaihdosten esteet ovat tällä hetkellä EU:n maatalouden keskeisiä haasteita.

”Maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” ‑erityisjaostossa (NAT) tehdään työtä kestävän maatalouden ja tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi Euroopassa.

Erityisjaostolla on aktiivinen asema etenkin entistä tehokkaampien poliittisten toimenpiteiden ja mahdollisten ratkaisujen ehdottamisessa, jotta maatalouden alalla voidaan suojella ympäristöä ja käyttää luonnonvaroja entistä tehokkaammin, luoda työpaikkoja maaseutualueilla, tarjota jatkuvaa ammatillista koulutusta, tukea pienviljelijöitä, naisia ja nuoria ja varmistaa maan käyttö- ja hallintaoikeus sekä laadukas ja turvallinen elintarvikehuolto. Erityisjaosto on myös kehottanut kehittämään kaikkia EU:n osia tasapainoisemmin, jotta maaseutualueiden houkuttelevuutta voidaan lisätä Euroopan kaupungistumisen kiihtyessä.