Ympäristö

Ympäristöön liittyviä haasteita on kaikkialla. Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on pysäytettävä ja ilman, veden ja maaperän laatua parannettava kiireellisesti – ja tämä on vain pieni osa ongelma-alueista.

Mehiläisten häviäminen on symbolinen esimerkki maailmanlaajuisista ympäristöongelmista. Mehiläisten hyvinvointi ja pölyttäjinä toimiminen ovat erittäin tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. Mehiläisyhdyskuntia on kuitenkin 50 prosenttia vähemmän verrattuna aivan muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen. Muilta aloilta saadaan lisää hälyttäviä tietoja. Kaupunkialueiden huono ilmanlaatu osoittaa, että toimenpiteitä on tehostettava välittömästi. Yli puolet kaupunkiväestöstä voi altistua WHO:n suuntaviivat ylittäville saastetasoille. EU:ssa tämä voi johtaa vuosittain satoihin tuhansiin ennenaikaisiin kuolemiin.

Tilanne ei ole parempi maalla eikä merellä. Suuresta ympäristövaikutuksesta on esimerkkinä kertakäyttöisten muovipussien laaja käyttö. Koko maailmassa käytetään vuosittain miljardeja kertakäyttöisiä muovipusseja. Niiden käyttö kestää keskimäärin vain muutamia minuutteja, mutta kaatopaikoilla ja merissä ne säilyvät tuhansia vuosia.

ETSK pyrkii edistämään tehokasta ja edistyksellistä EU:n ympäristöpolitiikkaa ja etsimään ratkaisuja ympäristönsuojelun parantamiseen ja luonnonvarojen käytön tehostamiseen.

Poliittisen neuvonnan tarjoamisen lisäksi ETSK toteuttaa myös käytännön toimia auttamalla suojelemaan paikallista luonnon monimuotoisuutta pienimuotoisilla käytännön hankkeilla, kuten viherkatoilla ja tuomalla mehiläispesiä rakennustensa katoille.