Yritykset

Yrittäjyys kaikissa muodoissaan on talouskasvun, innovoinnin, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden perustekijä.

Erityisesti pk-yritykset ovat tärkeitä unionin talouden kannalta. ETSK onkin aina korostanut niiden merkitystä ja tarvetta edistää niiden kehitystä. Komiteasta on viime vuosina tullut EU-tasolla keskeinen toimija edistettäessä yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja yhteisötaloutta. Myös uudet talousmallit ovat ETSK:n asialistan kärjessä, ja alalla on käynnistetty monia aloitteita.