Energia

Euroopassa hankittiin aiemmin suuri osa energiasta kalliista ja saastuttavista energialähteistä, ja energiaa tuotiin usein kolmansista maista. Tämä malli ei ole enää kestävä. Ilmastonmuutoksen takia kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään, ja samaan aikaan Euroopan energiaturvallisuus on vaarassa.

Mitkä ovat ETSK:n energiapoliittiset tavoitteet?

  • Käsitellään avoimesti energiavarojen tuotannon ja käytön muutoksiin liittyviä sosiaalisia kysymyksiä.
  • Autetaan teollisuutta hyödyntämään vähähiiliseen talouteen siirtymisen teknologisia ja taloudellisia mahdollisuuksia ja puututaan samalla teollisuuden huolenaiheisiin, jotka koskevat energiakustannusten nousua, markkinoiden vääristymiä ja luotettavaa energian toimitusta.
  • Puolustetaan kuluttajien etuja energian saatavuuden, hinnan ja valikoiman suhteen – tämä koskee etenkin haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, joita uhkaa energiaköyhyys – ja lisätään samalla heidän mahdollisuuksiaan ryhtyä aktiivisiksi markkinatoimijoiksi.
  • Varmistetaan, että kansalaiset voivat osallistua EU:n energiapolitiikan suunnitteluun.

Miten komitea pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet?

ETSK käsittelee EU:n energiapolitiikkaa ja erityisesti Euroopan komission energiaunionihanketta lausunnoissaan, tapahtumissaan ja eurooppalaisessa energiavuoropuhelussa.

  • Energiaunioni käynnistettiin vuonna 2015. Sen jälkeen ETSK on laatinut useita lausuntoja varsinkin merkittävistä lainsäädäntöpaketeista, kuten ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” ‑paketista.
  • ETSK edistää eurooppalaista energiavuoropuhelua, johon osallistuu asiantuntijoita, sidosryhmiä ja päätöksentekijöitä eri puolilta Eurooppaa. Tähän kuuluu erityisesti vuotuinen kuuleminen energiaunionin tilaa koskevasta raportista. Kuulemisen tarkoituksena on välittää EU:n kansalaisten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ajatuksia ja kysymyksiä EU:n päätöksentekijöille.
  • ETSK:n jäsenet järjestävät julkisia kuulemistilaisuuksia ja konferensseja ja osallistuvat aktiivisesti ulkoisiin tapahtumiin, kuten vuotuiseen energiainfrastruktuurifoorumiin, Euroopan ydinenergiafoorumiin ja kansalaisten energiafoorumiin.