Start guide – Model COP

Start guide - Model COP

Ilmastokriisistä ja ilmastonmuutoksen tuhoisista lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista puhutaan paljon, mutta usein vaikuttaa siltä, että tätä ongelmavyyhtiä on mahdoton ratkaista.

Tehtävänänne on edustaa vaikutusvaltaista sidosryhmää ilmastonmuutoskonferenssissa ja laatia yhdessä muiden ryhmien kanssa suunnitelma maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi turvalliselle tasolle eli selvästi alle 2 celsiusasteeseen.

Ryhmät edustavat todellisia toimijoita ja elinkeino- ja teollisuudenaloja, joiden toiminta ja ajamat asiat vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. Näitä toimijoita ja aloja ovat

 

  1. puhdas teknologia
  2. perinteinen energiahuolto
  3. kansalaisyhteiskunnan ryhmät, naiset ja nuoret, joista käytetään tässä pelissä nimitystä ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolustajat
  4. maankäyttö, maa- ja metsätalous
  5. teollisuus ja kauppa
  6. eri valtioiden hallitukset (kehittyneet maat, nopeasti kehittyvän talouden maat, kehitysmaat)

           6A. kehittyneet maat

           6B. kehitysmaat

           6C. nopeasti kehittyvän talouden maat

Downloads

Working document