Anne Demelenne: Pandemia on osoittanut järjestelmämme heikkouden

Olemme mieheni kanssa viettäneet rajoitustoimien ajan kotona hyvin rauhallisesti. Mieheni kuuluu riskiryhmään, ja olemme ryhtyneet kaikkiin mahdollisiin varotoimiin.

Pandemian alusta lähtien olemme käyttäneet hengityssuojaimia ja hansikkaita, ja olemme aina pitäneet asianmukaisen turvavälin. Olemme halunneet välttää ottamasta suuria riskejä ja turvata yleisen edun sekä suojella hoitohenkilökuntaa ja etulinjassa työskenteleviä.

On selvää, että Belgia ei ollut valmistautunut tilanteeseen. Avoimuus on ollut puutteellista, ja asiaa on tutkittava myöhemmin. On ollut myös pulaa hengityssuojaimista, väestölle suunnatuista koronatesteistä jne. En tiedä tarkoin, millainen tilanne muissa maissa on, koska tietomme perustuvat pelkästään tiedotusvälineiden kertomaan, mutta Belgiassa tilanne on erityisen vaikea hoitokodeissa. Kun kriisi on ohi, on käynnistettävä parlamentaarisia tutkimuksia, jotta voidaan selvittää ongelman juurisyyt.

Kansalaisyhteiskunnan rooli pandemian aikana on edelleen keskeinen, koska sen tehtävänä on valvoa demokratiaa. Operatiivisella tasolla Belgiassa työnsä menettäneet ihmiset ovat lomautettuina, ja heille tarkoitettu etuusjärjestelmä oli jo ennestään heikentynyt Euroopan unionin asettamien säästötoimien vuoksi. Pandemian aikana on esiintynyt ihmisten välistä solidaarisuutta, mutta sitä ei ole ollut Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.

Pandemia on osoittanut järjestelmämme heikkouden. Se on nähtävä mahdollisuutena edetä kohti järjestelmää, joka kunnioittaa entistä paremmin ihmisiä, sosiaalisia oikeuksia ja ympäristöä.