Ilmoittautuminen

This page is also available in

Kutsu viestinnästä vastaavalta ETSK:n varapuheenjohtajalta
Isabel Caño Aguilarilta


Arvoisa vastaanottaja

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on käynnistämässä yhdettätoista ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaa (Your Europe, Your Say! – YEYS), joka pidetään Brysselissä 19.–20. maaliskuuta 2020.

Tapahtuman yhteydessä 33 koulua EU:n 28 jäsenvaltiosta ja viidestä EU:n ehdokasvaltiosta kutsutaan Brysseliin keskustelemaan jostakin nuoria koskettavasta ajankohtaisesta aiheesta.

AIHE

Tulevan tapahtuman teemana on ”Meidän ilmastomme, meidän tulevaisuutemme!” Tarkoituksena on tuoda esille ilmastonmuutokseen liittyviä asioita, joista nuoret kantavat huolta.

Tämänvuotinen ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma noudattaa muodoltaan Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokonferenssia: oppilaita pyydetään edustamaan tiettyä maata ja neuvottelemaan muiden kanssa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tähtäävistä suosituksista.

Suositukset toimitetaan kansainvälisille ympäristöpolitiikan alan päättäjille, ja niistä keskustellaan vuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestettävissä konferensseissa.

Lisäksi oppilaat ovat tapahtuman aikana yhteydessä kansainvälisiin nuorisojärjestöihin, jotka auttavat heitä kehittelemään suositusten pohjalta käytännön toimia ja saamaan äänensä kuuluviin.

Jos koulunne on mikä tahansa keskiasteen oppilaitos jossakin EU:n 28 jäsenvaltiosta tai viidestä ehdokasvaltiosta, kannustamme teitä lämpimästi hakemaan mukaan vuoden 2020 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan.

Koulut valitaan arpomalla, ja arvonnassa menestyneet kutsutaan kahdeksi päiväksi Brysseliin.

OSALLISTUJAT

Jos koulunne on valittujen joukossa, voitte lähettää tapahtumaan kolme viimeistä edellisen oppivuoden oppilasta ja yhden opettajan. ETSK kattaa matka- ja majoituskulut sekä tapahtuman yhteydessä tarjottavat ateriat.

Osallistujat tapaavat oppilaita muista maista ja voivat vaihtaa heidän kanssaan näkemyksiä ja laatia päätöslauselmia Euroopan unioniin liittyvistä aiheista. Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden saada parempi käsitys unionin toiminnasta ja osallistua komitean täysistunnon kaltaiseen keskusteluun monikulttuurisessa ympäristössä.

TYÖKIELI

Koko tapahtuma järjestetään englannin kielellä.

VALMISTAUTUMINEN

ETSK:n jäseniä vierailee valituissa kouluissa hyvissä ajoin valmistelemassa oppilaiden osallistumista Brysselissä käytäviin keskusteluihin.

Ennen näitä vierailuja kouluille lähetetään tietoa ja taustamateriaalia.

LISÄTIETOA

Komitean verkkosivustossa on tapahtuman yksityiskohtainen kuvaus, video vuoden 2019 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta, sähköinen ilmoittautumislomake, säännöt ja tiedot käytännön järjestelyistä.

HAKUAIKA

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 18. marraskuuta 2019.

 

Toivon tapaavani teidät Brysselissä.

 

Ystävällisin terveisin

Isabel Caño Aguilar,
Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja

Downloads

Kutsu viestinnästä vastaavalta ETSK:n varapuheenjohtajalta Isabel Caño Aguilarilta