ETSK kehottaa toteuttamaan eurooppalaisia toimia lohkoketjuteknologian osallistavan kehittämisen varmistamiseksi

Alun perin kryptovaluuttoihin liittyneet lohkoketjuteknologia ja hajautetun tilikirjan teknologia (DLT) ovat todellisuudessa erittäin monikäyttöisiä, ja niitä voidaan hyödyntää menestyksekkäästi yhteisötaloudessa. ETSK toteaa kuitenkin heinäkuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa, että on tärkeää säännellä niitä asianmukaisesti ja suunnata ne kaikkien hyödyksi niin, että kaikki voivat osallistua.

ETSK on laatinut pitkän luettelon lohkoketjuteknologian ja DLT:n mahdollisista sovelluksista, jotka voisivat olla erittäin kiintoisia yhteisötalouden yritysten kannalta. Näitä ovat esimerkiksi lahjoitusten ja kerättyjen varojen jäljittäminen, yhteisötalouden organisaatioiden hallinnon kehittäminen, toiminnan ja taitojen todentaminen, teollis- ja tekijänoikeuksien selkeyttäminen ja varmentaminen, turvalliset etälääketieteen ja -hoidon järjestelmät sekä maataloustuotteiden täyden jäljitettävyyden ja tunnistettavuuden varmistaminen.

ETSK varoittaa kuitenkin, että uuden digitaaliteknologian valtava potentiaali yhdessä vaadittujen huomattavien investointien kanssa myös altistavat lohkoketjuteknologian sille riskille, että data keskittyy harvojen käsiin ja teknologiaverkkoja käytetään keinottelutarkoituksiin.

On tärkeää toteuttaa julkisia toimenpiteitä kyseisen teknologian osallistavan ja laajoja piirejä hyödyttävän kehityksen tukemiseksi, ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on välttämätöntä.

EU-tason sääntely on järkevää, koska kyseinen teknologia käyttää ketjuja, joita voidaan luoda kansallisista rajoista välittämättä. Tarvittavat suuret investoinnit edellyttävät koordinoituja ja jäsenneltyjä eurooppalaisia toimia.

Lue ETSK:n lausunto aiheesta Lohkoketju- ja hajautetun tilikirjan teknologia yhteisötalouden ihanteellisena infrastruktuurina. (dm)