Moninainen Eurooppa -ryhmä keskustelee Helsingissä kestävästä kasvusta ja keinoista parantaa EU:n kilpailukykyä

ETSK:n moninainen Eurooppa -ryhmä

Moninainen Eurooppa -ryhmä pitää 16.–17. syyskuuta ylimääräisen kokouksen Helsingissä. Ryhmä on päättänyt keskittyä Suomen EU-puheenjohtajakauden Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus -prioriteettien mukaisesti kolmeen pilariin, jotka mahdollistavat kestävän kasvun ja parantavat siten EU:n kilpailukykyä: biotalous ja ilmastoneutraali Eurooppa, digitalisaatio sekä infrastruktuuri.

Ensimmäisenä kokouspäivänä järjestetään Pikkuparlamentissa konferenssi aiheesta EU:n kilpailukyvyn parantaminen – kestävän kasvun kolme pilaria. Päätarkoituksena on tarkastella keskusteluissa EU:n kilpailukyvyn parantamisen haasteita, mahdollisuuksia, seurauksia, parhaita käytäntöjä ja keinoja. Konferenssin alussa kuullaan virkamiesten, Suomen hallituksen ja eduskunnan edustajien sekä ryhmä III:n suomalaisjäsenten taustaorganisaatioiden edustajien pääpuheenvuorot.

Toisena päivänä järjestetään kestävää metsätaloutta ja metsäalan logistiikkaa esittelevä tutustumisvierailu maaseudulle Helsingin lähistölle. (ih)