ETSK ja Ranskan talous-, sosiaali- ja ympäristöneuvosto kannustavat laajaan osallistumiseen Euroopan parlamentin vaaleissa

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

”Meidän on luotava Eurooppa uudelleen innon ja kansalaisläheisten hankkeiden avulla”, sanoivat puheenjohtajat Patrick Bernasconi ja Luca Jahier ETSK:n maaliskuun täysistunnossa.

”Meidän on yhdistettävä voimamme Euroopan tulevaisuuden puolesta ja pantava kansalaisyhteiskunta liikkeelle kaikilla tasoilla ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Ne edellyttävät valppauttamme ja sitoutumistamme enemmän kuin koskaan.” Jahier totesi, että kaikkien toimielimien välinen yhteistyö on keskeisen tärkeää, ja toisti, että eurooppalainen kansalaisyhteiskunta antaa edelleen järkähtämättömän tukensa Eurooppa-hankkeelle, sen arvoille ja saavutuksille.

Bernasconi oli samoilla linjoilla myötäillen ETSK:n puheenjohtajan sanomaa ja korostaen, että komiteoiden on toimittava välittäjänä yhteiskunnan ja poliittisten vallanpitäjien välillä. Hän painotti näkemystään kansalaisyhteiskunnan roolista valmistauduttaessa Euroopan parlamentin vaaleihin ja totesi, että nyt on tärkeää voittaa menetetty jalansija takaisin ja pysyä yhtenäisenä rintamana. (mp)