Euroopan kiertotalouden ”verkkojen verkko” ja kiertotalouteen siirtymisen haaste

Yli 350 kiertotalouden sidosryhmien edustajaa eri puolilta Eurooppaa jakoi kokemuksiaan onnistumisista ja kertoi kohtaamistaan haasteista Euroopan talous- ja sosiaalikomitean isännöimän kiertotalouden sidosryhmäkonferenssin toisena päivänä 7. maaliskuuta 2019.

ETSK:n jäsen Cillian Lohan kehotti osallistujia pohtimaan kiertotalouden kehittämisen avainkysymystä: Kuka ohjaa muutosta? Kuluttajat, yritykset vai poliittiset päättäjät: kuka on ensimmäisenä vuorossa?

”Katson, että vastuuta muutoksesta ei pitäisi sälyttää alussa kuluttajille”, sanoi Lohan, joka myös tähdensi: ”Liiketoimintatapojen muuttaminen, jota tuetaan politiikan muutoksella ja poliittisella infrastruktuurilla, on lopulta se, joka luo ympäristön, jossa kuluttajilla on kohtuuhintaisia ja käyttökelpoisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen perustuvat valinnat.

Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja Ladeja Godina Košir kehotti osallistujia hyödyntämään foorumia tukiverkostona, joka voi auttaa ratkaisemaan ongelmia, joita he kohtaavat kiertotalouden hankkeissa. Hänellä oli selkeä viesti: ”Haluamme olla kaikille avoin verkkojen verkko.”

Ympäristöasioiden pääosaston apulaisjohtaja Joanna Drake korosti sidosryhmien osallistumisen ratkaisevaa asemaa Euroopan komission kiertotalousaloitteissa ja sanoi: ”Osa niiden onnistumisesta perustuu alhaalta ylöspäin suuntautuvaan toimintatapaan, jossa sidosryhmät osallistuvat yhteistyön, foorumien, parhaiden käytäntöjen vaihdon ja yrityselämän vapaaehtoisten toimien kautta ja niiltä saadaan näin tukea.”

Keskustelua käytiin kahdeksassa interaktiivisessa työpajaseminaarissa, joissa keskityttiin seuraaviin aiheisiin:

  • kiertotalouden strategioiden kartoittaminen Euroopassa
  • kuluttajien näkemykset kiertotaloudesta
  • kiertotalouden sosiaalinen ulottuvuus
  • kiertotalouskaupungit ja ilmastonmuutoksen hillintä
  • kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat
  • välineet kiertotalouteen siirtymisen mittaamiseksi
  • luova innovointi kiertotaloudessa
  • biokiertotalouskylät ja maaseudun kehittäminen.

Päivän päätteeksi avattiin Kindred Spirits -näyttely (Sukulaissielut).

Stars Are Circular -säätiön puheenjohtaja Rieta Aliredjo piti myös osallistujille tavallisuudesta poikkeavan puheen, jossa hän esitteli ehdotuksia siitä, miten löytää tiensä kiertotalouden uutuuksien sokkeloissa. Hänen viestinsä? Ole utelias, tiedostava, aulis ja leikkimielinen!

Selostukset kustakin työpajaseminaarista tuloksineen löytyvät täältä. (dm)