”Moninainen Eurooppa” -ryhmä pohtii kansalaisyhteiskunnan roolia Euroopan yhteisten arvojen vaalijana

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä pitää seuraavan ylimääräisen kokouksensa 7. toukokuuta Bukarestissa. Samassa yhteydessä järjestetään Romanian kansalliskirjaston Atrium-tilassa korkean tason konferenssi aiheesta ”Yhteisten arvojen Eurooppa ja kansalaisyhteiskunta”.

Konferenssi pidetään vain kaksi päivää ennen EU:n tulevaisuuteen keskittyvää Sibiun-huippukokousta, ja siinä tarkastellaan seuraavia kolmea perusluonteista kysymystä Europan kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta:

  • eurooppalaisten arvojen ja perusoikeuksien turvaaminen
  • eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan muuttuva rooli
  • EU:n tulevaisuus.

Tilaisuuteen odotetaan noin 140:tä osallistujaa, joiden joukossa on ETSK:n jäseniä kaikista EU-maista, Romanian kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia sekä tiedemaailman ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Romanian edustajia.

Puheenjohtajavaltio Romania on määritellyt ”yhteisten arvojen Euroopan” yhdeksi painopisteekseen. ”Moninainen Eurooppa” ‑ryhmä tukee tätä tavoitetta varauksetta, sillä se täydentää ryhmän ja yleisemminkin ETSK:n tällä saralla jo tekemää huomattavaa työtä.

Keskustelu siitä, miten demokratiaa ja sen arvoja voidaan suojella, miten EU-jäsenyyden eduista voidaan tiedottaa ja tehdä selkoa ja miten kansalaisyhteiskunta voi muokata huomispäivän Eurooppaa, ovat toimintamme ydinaluetta. (ih)