Miljoonat vammaiset kansalaiset eivät pysty antamaan ääntään Euroopan parlamentin vaaleissa

Noin 800 000:lta EU:n kansalaiselta, joilla on mielenterveysongelmia tai kehitysvamma, evätään äänioikeus 16 jäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten sääntöjen nojalla. Lisäksi miljoonat äänestäjät törmäävät teknisiin esteisiin äänestyspaikoissa, joissa ei oteta huomioon erilaisista toimintarajoitteista johtuvia tarpeita, ETSK toteaa antamassaan tiedonannossa.

ETSK:n maaliskuussa aiheesta Vammaisten henkilöiden todellinen oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa antama tiedonanto osoittaa, että vammaisten henkilöiden oikeuksien suojelusta EU:ssa annetuista monista sitovista oikeudellisista asiakirjoista huolimatta yksikään EU:n jäsenvaltio ei ole varmistanut vaalien esteettömyyttä kaikille.

”Tiedonanto paljastaa Euroopan ruman puolen – todellisuuden, joka ei läheskään vastaa odotuksiamme”, totesi tiedonannon laatija Krzysztof Pater, joka koosti tiedonannon kaikissa EU:n maissa (Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta) kahden vuoden aikana toteutettujen kyselytutkimusten pohjalta.

Yhdeksässä maassa henkilöt, joilla on mielenterveysongelmia, menettävät äänioikeutensa automaattisesti, kun heille nimetään edunvalvoja. Seitsemän maan kansallisen lainsäädännön mukaan tuomioistuin tai lääketieteellinen lautakunta arvioi yksilöllisesti, onko henkilö kykenevä äänestämään.

Peräti 18 jäsenvaltiossa sokeilla äänestäjillä ei ole mahdollisuutta äänestää itsenäisesti. Kahdeksassa maassa henkilö, joka ei pysty fyysisesti saapumaan äänestyspaikkaan, ei voi antaa ääntään.

Tiedonanto tarjoaa kuitenkin myös aihetta toivoon, sillä siinä luetellaan 200 esimerkkiä hyvistä käytänteistä ja myönteisistä ratkaisuista, jotka ovat peräisin kaikista EU:n jäsenvaltioista. (ll)