Euroopan muuttoliikefoorumi antaa kymmenen suositusta EU:n muuttoliikepolitiikan parantamiseksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja Euroopan komissio järjestivät 3.–4. huhtikuuta tämänvuotisen Euroopan muuttoliikefoorumin, jossa tarkasteltiin kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten roolia muuttoliikkeen hallinnassa ja turvallisten ja laillisten väylien varmistamisessa EU:hun.

Vuoden 2019 foorumi, joka oli viides laatuaan, antoi kymmenen suositusta, jotka olivat tulosta keskusteluista noin 250:n EU:n kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ammattilaisen sekä paikallis-, alue- ja valtiotason viranomaisten, unionin toimielinten ja kansanvälisten järjestöjen edustajan välillä.

Tilaisuuden avasivat muuttoliikeasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos ja ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier, jotka molemmat korostivat, että EU tarvitsee älykästä ja tarkasti valvottua politiikkaa laillisen muuttoliikkeen alalla. Se auttaisi EU:ta myös hyötymään muuttoliikkeen eduista, edistäisi sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja suojelisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevia muuttajia.

Euroopan muuttoliikefoorumi korosti ruohonjuuritason mahdollisuuksia vaikuttaa muuttoliikkeen onnistuneeseen hallintaan ja painotti tarvetta ottaa muuttajien näkemykset huomioon muuttoliikepolitiikkoja kehitettäessä.

Muissa foorumin suositusten kärjessä olevissa ehdotuksissa tähdennettiin vastaanottavan yhteiskunnan osallistumista muuttajien kotouttamishankkeisiin, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien erityistarpeita ja kannustimia muuttajien integroimiseksi jälleen alkuperämaihinsa, kun he palaavat takaisin oleskeltuaan EU:ssa työn, opintojen tai muun syyn takia. (ll)