ETSK ehdottaa suunnitelmaa, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta johtava rauhanrakentaja sekä Euroopassa että koko maailmassa

ETSK hyväksyi maaliskuun täysistunnossa lausunnon, jossa hahmotellaan EU-johtoinen globaali rauhanrakentamisstrategia. Siihen sisältyy Pohjois-Irlannista Nikosiaan ulottuvan Valkoinen kyyhky -polun luominen vuoropuhelun, sovittelun ja konfliktien ehkäisemisen edistämiseksi.

EU:n, lähihistorian merkittävimmän rauhanprojektin, on aika tulla johtavaksi rauhanrakentajaksi niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Tämä on ETSK:n antaman oma-aloitteisen lausunnon Valkoinen kyyhky -toimintatapa – Ehdotus EU-johtoiseksi globaaliksi rauhanrakentamisstrategiaksi pääviesti. Lausunnon esittelijän Jane Morricen mukaan ”EU:lla on moraalinen velvollisuus ajatella geopoliittisia ja taloudellisia etuja pidemmälle ja suojella konflikteihin joutuneiden viattomien uhrien ja erityisesti lasten henkeä”.

ETSK kehottaa EU:ta perustamaan ja rahoittamaan uuden globaalin rauhanrakentamisstrategian, jossa keskeisellä sijalla on Pohjois-Irlannista Nikosiaan, Kyproksen pääkaupunkiin, ulottuvan Euroopan läpi kulkevan 5 000 km:n mittaisen Valkoinen kyyhky -rauhanpolun luominen. Reitti seuraisi 500-luvulla eläneen irlantilaisen pyhiinvaeltajan Columbanuksen jalanjälkiä. Columbanus matkasi Irlannista Italiaan, ja EU:n ”isä” Robert Schuman kuvasi häntä ”kaikkien yhtenäisen Euroopan rakentamisesta haaveilevien suojeluspyhimykseksi”.

Aloitteeseen sisältyy myös rauhan ja sovinnon eurooppalaisten keskusten perustaminen Pohjois-Irlantiin ja Nikosiaan, strategisia kohteita Valkoinen kyyhky -polun varrella yhdistävien oppimiskeskusten perustaminen sekä se, että EU tunnustaa Valkoinen kyyhky -symbolin viralliseksi EU:n kaikkien rauhanhankkeiden merkiksi. (dgf)