EU:n on määriteltävä selkeä strategia EU:n ja Aasian yhteyksille

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) antoi maaliskuun täysistunnossaan lausunnon yhteisestä tiedonannosta Euroopan ja Aasian yhteydet – EU:n strategian perusta, jonka komissio julkaisi yhdessä EU:n korkean edustajan kanssa syyskuussa 2018. ETSK pitää tiedonantoa tuhlattuna mahdollisuutena ja toteaa merkittäviä strategisia puutteita. Strategian perusta ei ole riittävän kunnianhimoinen eikä siinä esitetä syvällistä näkemystä EU:n ja Aasian suhteiden ja yhteyksien kehittämisestä.  

ETSK katsoo, että keskeisiä taloudellisia ja geopoliittisia realiteetteja ei ole otettu tiedonannossa huomioon ja ettei siinä juurikaan tuoda avoimesti esiin Aasian laajaa monimuotoisuutta eikä mantereen monitahoisuutta. Komitea panee ”syvästi huolestuneena” merkille ainakin 17 alaa, joiden osalta tiedonannossa tuodaan esiin vähän, jos lainkaan, viimeaikaisia ratkaisevan tärkeitä kehityskulkuja, jotka vaikuttavat sekä EU:hun että Aasiaan.

Yhtenä puutteena lausunnossa todetaan, ettei tiedonannossa mainita lainkaan Kiinan uusi silkkitie ‑aloitetta (Belt and Road Initiative, BRI), Kiinan hallituksen omaksumaa kehitysstrategiaa, jota pidetään vahvana osoituksena Kiinan pyrkimyksestä toimia entistä merkittävämmässä roolissa maailmanlaajuisesti ja laajentaa vaikutuspiiriään. ETSK:n mielestä on välttämätöntä, että EU reagoi virallisesti uusi silkkitie -aloitteeseen.

Komitea pahoittelee myös, ettei tiedonannossa ole mainintaa yhdestäkään nykyisestä kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelusta EU:n ja Aasian välillä eikä etenkään tärkeimmistä kansalaisyhteiskunnan hoitamista tarkkailuelimistä, jotka on perustettu näiden merkittävien kauppasopimusten puitteissa. Kuten lausunnon esittelijä Jonathan Peel totesi, yleispätevää ratkaisua ei ole, eikä Aasia voi koskaan olla EU:n kaltainen. Esittelijä sanoi kuitenkin myös, että ”EU:n on tehtävä enemmän hankkiakseen asialleen kannatusta Aasiassa” ja että tiedonannossa käsitellään valitettavan vähän ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, hyvää hallintotapaa ja demokratiakehitystä. (dgf)