Eurooppalaiset työnantajat vaativat avointa, yhtenäistä ja vahvaa EU:ta

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Alle kaksi kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja työnantajat-ryhmä vaatii avointa, yhtenäistä ja vahvaa EU:ta. Yritysmaailman edustajat ovat sitoutuneet työskentelemään vahvan ja vauraan EU:n puolesta. EU:n vahvuutena on sen vetovoima. Voidaksemme hyötyä edelleen eurooppalaisesta elämäntavasta tarvitsemme kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön. Näin kuuluvat eräät keskeiset viestit, jotka työnantajat-ryhmä on esittänyt äskettäin antamassaan poliittisessa julkilausumassa.

Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk luovutti julkilausuman 9. huhtikuuta Euroopan komission varapuheenjohtajalle Jyrki Kataiselle. ”Olemme laatineet tämän julkilausuman tuodaksemme esiin työnantajien tuen EU:lle. EU:n tuomat hyödyt ovat selviä kaikille liiketoiminnassa mukana oleville, mutta unohdamme ne liian usein arkielämässä. Työnantajat haluavat tähän muutoksen”, sanoi puheenjohtaja Krawczyk.

Julkilausumassa vaaditaan avointa taloutta, jossa toteutuvat avoimet markkinat ja reilu kilpailu. Avoimeen talouteen on liityttävä avoin yhteiskunta, joka perustuu vuoropuheluun ja hyvään hallintotapaan. Eurooppa tarvitsee mahdollistavaa ja kannustavaa politiikkaa, joka innostaa luovuuteen, innovointiin ja yrittäjyyteen.

Työnantajat ovat vakuuttuneita siitä, että avoimuus lisää vakautta ja turvallisuutta sekä taloudessa että yhteiskunnassa. Avoin talous ja yhteiskunta hyödyttävät kaikkia. Tämä on oikea tapa edetä, jotta saada aikaan uutta luottamusta EU:ssa.

Julkilausuma on saatavilla 23:lla EU:n virallisella kielellä seuraavan linkin kautta: bit.ly/2X6Swgu (lj)