Työntekijät etsivät keinoja torjua parhaiten sosiaalista polkumyyntiä ja hyödyntää liikkuvuutta

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:n työntekijät-ryhmä oli kutsunut Milanon yliopistosta vieraakseen professori Roberto Pedersinin, joka esitteli tutkimuksensa How to design the European Labour Authority (ELA) to fight more efficiently social and wage dumping. Työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke korosti työmarkkinaosapuolten ja etenkin ammattiliittojen tärkeää roolia työlainsäädännön täytäntöönpanossa.

Jossakin muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin kotimaassaan asuvien ja työskentelevien kansalaisten määrä on kaksinkertaistunut viime vuosikymmenen aikana, ja se ylsi 17 miljoonaan vuonna 2017. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin yhteydessä komissio ilmoitti Euroopan työvoimaviranomaisen perustamisesta. Sen toiminta alkaa vuonna 2019. Pedersini selosti, että työvoimaviranomaisen tarkoituksena on ”vähentää työntekijöiden epäasiallista kohtelua samalla kun pyritään saamaan täysi hyöty työvoiman liikkuvuudesta”. Se tulee pääosin toimimaan välittäjän roolissa, ja se tukee kansallisia työvoimaviranomaisia rajatylittävissä tutkimuksissa ja yhteistyössä.

ETSK:n työntekijät-ryhmän jäsen ja Euroopan työvoimaviranomaista käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä Carlos Trindade lainasi puheenjohtaja Junckeria: ”Ei ole järkevää, että pankkinormien noudattamista valvoo pankkiviranomainen, mutta sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuutta varmistamassa ei ole yhteistä työviranomaista.” Lisäksi hän korosti muukalaisvihan ja nationalismin kasvua, joka johtuu vuosia kestäneestä sosiaalisesta polkumyynnistä ja epätasa-arvosta, ja kehotti vahvistamaan työmarkkinaosapuolten roolia Euroopan työvoimaviranomaisen hallinnossa. (jh)