Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivä avaa uuden luvun EU:n kansalaisosallistumisessa

”Komissiolla on moraalinen velvollisuus reagoida eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin”, sanoi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans

ETSK:n jäsen, eurooppalaista kansalaisaloitetta tarkastelevan väliaikaisen ryhmän puheenjohtaja Christophe Lefevre avasi nyt kahdeksatta kertaa järjestetyn eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivän 2. huhtikuuta.

Tapahtuman pääpuhuja, WeMove.EU-liikkeen perustaja Laura Sullivan sanoi, että digitaalinen aktivismi voi olla keino saada laajat joukot liikkeelle. Se antaisi myös osaltaan mahdollisuuden osoittaa, mikä meille on yhteistä ja mikä on yhteinen asiamme, ja auttaisi kasvattamaan yhteisvastuuta ja tavoitteellisuutta unionin laajuisesti. ”Meillä on enemmän yhteistä kuin usein tiedostammekaan”, hän totesi.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans esitteli eurooppalaisen kansalaisaloitteen uudet säännöt. Komissaari käsitteli puheessaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen poliittista ulottuvuutta: ”Eurooppalaisen kansalaisaloitteen vetäjien vaatimuksiin ei ole pakko suostua. Katson kuitenkin, että komissiolla on moraalinen ja poliittinen velvollisuus reagoida ja käydä poliittista keskustelua. Ihmiset odottavat meidän antavat selkeät vastaukset sekä siitä, mitä olisi tehtävä, että siitä, mitä ei voida tehdä.”

Seuraavan Euroopan komission haasteena on harkita, miten digitalisaatio ja demokratia saadaan toimimaan tuloksellisesti yhdessä. Se tapahtuu muun muassa uudistamalla nykyisin tuntemaamme demokratiaa ja mukauttamalla sitä ihmisten elinolosuhteisiin nykypäivän maailmassa.

Vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapäivän teemana oli digitaalinen ääni. Diginatiivit eivät enää odota vaaleja tuodakseen esiin näkemyksensä; he ilmaisevat huoliaan jatkuvasti ja kaikissa yhteyksissä.

”Digitaaliympäristössä esitettyjen näkemysten väheksyminen olisi ymmärtämätöntä ja jopa typerää”, sanoi Lefevre, ”mutta EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on suhtauduttava järkevästi tähän kehityssuuntaukseen ja kannettava erityinen vastuu informaation paikkansapitävyydestä sekä etiikan periaatteiden ja keskinäisen arvonannon noudattamisesta.” (sma)