ETSK:n esittää Euroopan tulevaisuutta koskevan suunnitelman

Puheenjohtaja Jahier esittelee suunnitelman Sibiussa 9. toukokuuta

EU:n on päästävä lähemmäs kansalaisiaan ja siitä on tultava maailmanlaajuinen johtaja kestävän kehityksen alalla, toteaa ETSK rohkeassa lausunnossaan EU:n tulevaisuudesta. Komitea peräänkuuluttaa EU:n uutta strategiaa, joka perustuu kokonaisvaltaiseen ja monialaiseen lähestymistapaan ja jonka ytimessä ovat eurooppalaisten tarpeet ja kestävä kehitys, ja esittää toimintapoliittisia suosituksia, jotka kattavat yksitoista painopistealaa. Uutta yleistä strategiaa Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiseksi on tuettava EU:n kunnianhimoisella talousarviolla.

ETSK:n toimintapoliittiset suositukset koskevat yhtätoista painopistealaa, joihin sisältyy hallintopa. Tässä painopisteessä ETSK suosittaa, että EU:n kaikkien sisäisten ja ulkoisten toimintapolitiikkojen tulisi olla johdonmukaisia ja kestävän kehityksen tavoitteiden suuntaisia niin, että tehokkuus- ja suhteellisuusperiaatteet otetaan huomioon.

Painopisteessä ”kansalaisten Eurooppa” ETSK suosittaa, että jatketaan toimenpiteitä, joilla lisätään edelleen kansalaisten osallistumista unionin poliittiseen päätöksentekoon, jotta voidaan voittaa takaisin kansalaisten tuki ja luottamus EU:n yhdentymisprosessiin.

Myös tehostetun viestinnän EU:n toimintapolitiikoista tulisi kuulua uuden strategian painopisteisiin. Sisältöön painottuva, uskottava ja kiinnostava viestintä voisi auttaa muun muassa lisäämään kansalaisten tietoisuutta EU:n saavutuksista ja yhteisen toiminnan arvosta.

Kestävän kehityksen painopisteeseen liittyvien toimintapoliittisten suositusten mukaan tulevalla strategialla olisi varmistettava, että EU täyttää ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta ja vettä koskevat kansainväliset sitoumuksensa. Tämä tarkoittaa, että ainakin Pariisin sopimus pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan ja välittömästi ja että vauhditetaan oikeudenmukaista ja kestäväpohjaista siirtymistä käyttämään mahdollisimman suurelta osin uusiutuvaa energiaa.

Yhteentoista painopisteeseen sisältyy myös vahva sosiaalinen ulottuvuus, jonka tulisi lisätä lähentymistä EU:ssa esimerkiksi niin, että parannetaan ja lisätään investointeja koulutusjärjestelmiin yleisesti. Tavoitteena tulisi olla myös kehittää yhteinen, kokonaisvaltainen ja tasapainoinen lähestymistapa maahanmuuttopolitiikkaan.

Lisäksi eurooppalaisista yrityksistä on tultava nykyistä vahvempi maailmanlaajuinen toimija kestävän kehityksen alalla. Kestävyysajattelun mukaisesti toimivat yritykset kykenevät selviytymään menestyksekkäästi digitaalimurroksesta ja pysyvät innovoinnin ja luovuuden kärjessä. Kestäväpohjainen talous edellyttää vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa, erityisiä sääntöjä julkisia hyödykkeitä ja palveluja varten sekä oikeudenmukaista verotusta.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier esittelee Euroopan tulevaisuutta koskevan ETSK:n suunnitelman konferenssissa Euroopan tulevaisuus – nykyisten kehityssuuntausten näkymiä, joka järjestetään Sibiussa 9. toukokuuta pidettävän Euroopan tulevaisuutta käsittelevän EU:n huippukokouksen ohessa.

Lyhyt kooste Euroopan tulevaisuutta koskevasta ETSK:n suunnitelmasta: europa.eu/!wY47tn (jk)