Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Stop Extremism” edustajat kutsuvieraina ETSK:n täysistunnossa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) sai Sebastian Reimerin ja Michael Laubschin vieraikseen. He ovat kaksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen alullepanijoista ja vetäjistä. Aloite on kerännyt 1,6 miljoonaa allekirjoitusta, jotka odottavat jäsenvaltioiden varmennusta.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier vahvisti esittelypuheenvuorossaan ETSK:n olevan lujasti sitoutunut kehittämään eurooppalaista kansalaisaloitetta välineenä käyttäjäystävällisemmäksi ja huolehtimaan sen tosiasiallisesta vaikuttavuudesta, mikä kävi selkeästi ilmi myös jokavuotisena kansalaisaloitteen päivänä (ks. seuraavassa oleva artikkeli). Tämä työ alkaa lopultakin kantaa hedelmää.

Michael Laubsch totesi, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen Stop Extremism alullepanijat olivat halunneet havahduttaa ihmiset hereille ”EU-uupumuksestaan” ja kerätä EU:n poliittiset piirit, EU:n toimielimet ja EU:n kansalaiset yhteen virittääkseen keskustelun keinoista ääriliikehdinnän torjumiseksi. ”Viha on saamassa yhteiskuntamme järkkymään perustuksiltaan. Perusoikeutemme tarvitsevat uutta tukea, eritoten suurelta yleisöltä.”

”Ei riitä, että asetumme vastustamaan ääriliikehdintää, meidän täytyy ehkäistä se. Tämä työ alkaa kouluissa nii, että nuorille annetaan valmiudet selviytyä kunnialla, kun he kohtaavat ääriajattelun ilmauksia erityisesti sosiaalisen median verkkosivuilla. Meidän on puututtava niihin sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin, jotka johtavat syrjäytymiseen ja vieraantumiseen”, sanoi ETSK:n työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke.

Gonçalo Lobo Xavier (työnantajat-ryhmä) oli samoilla linjoilla: ”Meidän täytyy suojella eurooppalaista malliamme. Vapaus on luovuttamaton oikeus ja sellaisena meille tavattoman rakas. Kyse ei ole pelkästään lailla määräämisestä, vaan kunkin ihmisen valintoja ja jokaisen vapautta täytyy kunnioittaa perusoikeuksiemme ja -arvojemme puitteissa.”

Cillian Lohan (moninainen Eurooppa -ryhmä) totesi päätteeksi: On tärkeää perehtyä ääriliikehdinnän syihin ja populismin voimistumiseen EU:ssa. Ihmisten kokemus todellisuudesta poikkeaa aivan oleellisesti vallanpitäjien näkemyksistä, minkä vuoksi vuorovaikutus vallanpitäjien, hallitusvallan ja tavallisten kansalaisten välillä on täysin lamassa.” (sma)