”Kymmenvuotias ’Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi’ -tapahtuma: äänestä tulevaisuudesta!”

This page is also available in

Arvoisa vastaanottaja

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) käynnistää kymmenennen ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuman, joka pidetään Brysselissä 21.–22. maaliskuuta 2019.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuman (YEYS – Your Europe, Your Say) yhteydessä 33 koulua EU:n 28 jäsenvaltiosta ja viidestä EU:n ehdokasvaltiosta kutsutaan Brysseliin keskustelemaan jostakin nuoria koskettavasta ajankohtaisesta aiheesta.

Vuonna 2019 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin viitaten tämän kymmenennen tapahtuman teemana on ”Kymmenvuotias ’Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi’ -tapahtuma: äänestä tulevaisuudesta!”. Oppilaita pyydetään esittämään näkemyksensä muun muassa seuraavista aiheista:

  • Mikä rooli nuorilla tulisi olla Euroopan unionin rakentamisessa, ja miten he voisivat lisätä osallistumistaan siihen?
  • Mitä EU voi tehdä, jotta yhä useammat nuoret osallistuisivat vaaleihin, ja mitä vaikutuksia nuorten äänellä voisi olla?
  • Miten voidaan vahvistaa demokratiaa Euroopassa, ja miten tiedotusta EU:n toimintalinjoista tulisi parantaa, jotta voidaan torjua virheellisen tiedon leviämistä?
  • Miten nuoret eurooppalaiset voivat auttaa tekemään EU:sta entistä demokraattisemman ja osallistavamman?

Jos koulunne on mikä tahansa keskiasteen oppilaitos jossakin EU:n 28 jäsenvaltiosta tai viidestä EU:n ehdokasvaltiosta, kannustamme teitä lämpimästi toimittamaan hakemuksenne vuoden 2019 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan osallistumiseksi.

Koulut valitaan arpomalla, ja arvonnassa menestyneet kutsutaan kolmeksi päiväksi Brysseliin.

Jos koulunne on valittujen joukossa, voitte lähettää tapahtumaan kolme viimeistä edellisen oppivuoden oppilasta ja yhden opettajan. ETSK kattaa matka- ja majoituskulut sekä tapahtuman yhteydessä tarjottavat ateriat.

Osallistujat tapaavat oppilaita muista maista ja voivat vaihtaa heidän kanssaan näkemyksiään ja laatia päätöslauselmia Euroopan unioniin liittyvistä aiheista. Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden saada parempi käsitys unionin toiminnasta ja osallistua komitean täysistunnon kaltaiseen keskusteluun monikulttuurisessa ympäristössä.

Täysistunnoissa tarjotaan tulkkaus englanniksi ja ranskaksi, ja valmistelevat työryhmät toimivat englannin kieltä käyttäen.

ETSK:n jäsenet vierailevat valituissa kouluissa valmistelemassa oppilaiden osallistumista Brysselissä käytäviin keskusteluihin. Ennen näitä vierailuja valituille kouluille lähetetään tietoa ja taustamateriaalia.

Komitean verkkosivustolta löydät tapahtuman yksityiskohtaisen kuvauksen, videon vuoden 2018 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtumasta, sähköisen ilmoittautumislomakkeen, säännöt ja tietoa käytännön järjestelyistä.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 18. marraskuuta 2018.

Toivon tapaavani teidät Brysselissä.

Ystävällisin terveisin

 

Isabel Caño Aguilar
Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja

Downloads

Presentation of the event by the EESC Vice-President for Communication

See also