Vuoden 2019 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” tapahtumassa eniten ääniä ehdotukselle eurooppalaisten oppilaiden pakollisesta EU-opintokokonaisuudesta: No Education, No Vote

Participants in YEYS 2019

Pakolliset EU-politiikkaa käsittelevät opinnot kansalaisten tietämyksen lisäämiseksi ennen vaaliuurnille lähtemistä oli ehdotus, joka sai eniten ääniä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 21.–22. maaliskuuta järjestämässä vuoden 2019 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -nuorisotapahtumassa. Tämä aloite ja kolme muuta valittua ehdotusta, joissa painotetaan uuden teknologian ja sosiaalisen median hyödyntämistä Euroopan parlamentin vaalien äänestysvilkkauden lisäämiseksi, toimitetaan pohdittavaksi Euroopan parlamentille.

Vuoden 2019 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan valitut 99 lukiolaista, iältään 16–17 vuotta, esittivät päätöstäysistunnossa kymmenen suositusta. Huomion keskipisteessä olivat koulutus ja sosiaalinen media, ja useissa aloitteissa, joiden tarkoituksena on luoda (jälleen) yhteyksiä kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten päättäjien välille, yhdisteltiin verkkoalustoja ja kasvotusten järjestettäviä tapaamisia. Neljä eniten ääniä saanutta ehdotusta olivat

1. No Education, No Vote (”Ei äänestämään ilman koulutusta”), kolmiosaisen pakollisen EU‑opintokokonaisuuden tarjoaminen Euroopan kaikissa kouluissa: käytännön osuudessa vierailuja EU-elimiin, teoriaosiossa kokeita ja esitelmiä ja vuorovaikutteisesti toimivalla alustalla tietovisoja ja videoita.

2. EU&U.EU, EU- ja EU-vaalitietoa tiiviissä muodossa tarjoava verkkosivusto, jossa hyödynnetään laajasti sosiaalista mediaa ja multimediasisältöjä ja jonka avulla voidaan siten lisätä avoimuutta ja kansalaisten tietoisuutta.

3. (tasaäänin) Europe E-VOTE (”Eurooppa äänestää sähköisesti”), ehdotus vaalipäivän julistamisesta kansalliseksi vapaapäiväksi ja sähköisen äänestyksen edistämisestä, ja From You to EU (”Sinulta EU:lle”), aloite yhteyden luomiseksi yhteiskunnallisten liikkeiden ja poliitikkojen välille ratkaisujen löytämiseksi yhteistyössä.

Muita opiskelijoiden esittämiä ehdotuksia olivat

#Insta(nt) vote, ehdotus EU:n sosiaalisen median käytön tehostamiseksi siten, että tileille lisätään erityisesti nuorille suunnattua korkealaatuista sisältöä, kuten lyhyitä videoita ja somevaikuttajien kommentteja, mikä voi lisätä tietoisuutta ja osallistumista.

Network of Young Europeans (”Nuorten eurooppalaisten verkosto”), aloite tiedon levittämiseksi EU:n toiminnasta ja sen rajoituksista, yhteyksien luomiseksi erilaisten, eri puolilta Eurooppaa olevien ihmisten välille ja ihmisten innostamiseksi keskustelemaan verkkoalustalla ja järjestämään tältä pohjalta hankkeita ja julkistamaan niistä saatuja tuloksia.

Find(ing) your voice (”Löydä äänesi”), kaksiosainen hanke: kolme kertaa vuodessa järjestettävä huippukokous kasvotusten käytävine keskusteluineen ja erilaisine nuorille eurooppalaisille ja poliittisille päättäjille suunnattuine tapahtumineen sekä verkkosivusto, jossa on vuorovaikutteista sisältöä ja tietoa.

Shape your future – express yourself (”Vaikuta tulevaisuuteesi – ota kantaa”), verkkosivusto, jossa voi esittää mielipiteitä erilaisista alle 26-vuotiaita nuoria koskevista aiheista. Sivuston käyttäjät voisivat ilmaista myönteisen tai kielteisen kantansa mielipiteisiin, ja suosituimmat esiteltäisiin Euroopan parlamentissa.

SharEU, sovellus, jonka avulla voidaan luoda yhteys yhteiskunnallisten liikkeiden ja EU:n toimielinten välille: sisällön valvojat toimittaisivat Euroopan parlamentille kuukausittain raportin esitetyistä aloitteista ja näin yhteys tavallisiin ihmisiin tiivistyisi.

Voices worth being heard (”Näkemykset, jotka ansaitsevat tulla kuulluiksi”), alusta, jolla voidaan esittää aloitteita ja puheenvuoroja äänestäjien rohkaisemiseksi osallistumaan ja ajamaan omia ideoitaan. Yleisö valitsisi Euroopan parlamentille esiteltävät aloitteet.

Ottaessaan opiskelijoita vastaan ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier sanoi: Meidän on seurattava Greta Thunbergin esimerkkiä. Hän pystyi saamaan liikkeelle paljon ihmisiä lyhyessä ajassa puhumalla ihmisille suoraan. Pyydän teitä lähtemään mukaan tähän tempaukseen, olemaan provosoivia, sillä nyt ei ole kyse yksinomaan teidän tulevaisuudestanne vaan meidän kaikkien tulevaisuudesta. Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño totesi tapahtuman päätössanoissaan: Olemme ylpeitä päästessämme jakamaan ideoita, unelmia, innostusta ja ratkaisuja teidän kanssanne ETSK:n kaltaisessa instituutiossa, missä me kaikki opettelemme neuvottelemaan niin, että lopputuloksena on yhteisymmärrys. ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumat vuonna 2010 aloittanut ETSK:n jäsen Irini Pari lisäsi: Jokainen haaste on mahdollisuus, ja te olette todistaneet sen meille. Älkää päästäkö pelkoa valtaan, vaan levittäkää siipenne. Eurooppa on teidän, ja maailma on teidän.

Taustatietoa:

Oppilaita pyydettiin vaihtamaan ajatuksia vuonna 2019 pidettävistä Euroopan parlamentin vaaleista ja esittämään ehdotuksia seuraavien keskeisten kysymysten tiimoilta:

  • Miten voimme vahvistaa edustuksellista demokratiaa tulevaisuudessa?
  • Millaista poliittista osallistumista on olemassa Euroopan parlamentin vaalien lisäksi, ja miten sinä voisit olla siinä mukana?
  • Mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä äänestysvilkkauden lisäämiseksi Euroopan parlamentin vaaleissa?

Tapahtumaan valittiin osallistumaan sähköisessä arvonnassa 33 oppilaitosta. Mukana oli yksi oppilaitos jokaisesta EU:n 28 jäsenvaltiosta sekä viidestä ehdokasvaltiosta (Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki). Kyse oli tapahtuman kymmenennestä vuosipäivästä, ja osallistumishakemuksia saatiin ennätykselliset 1 038.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman järjestää kansalaisyhteiskunnan ääntä unionitasolla edustava ETSK, ja se on komitean tärkein nuorisolle suunnattu tapahtuma. ETSK pyrkii tällä aloitteella varmistamaan, että nuoremman sukupolven näkemykset, kokemukset ja ajatukset otetaan huomioon EU:n poliittisessa päätöksenteossa. Komitea haluaa ylläpitää ja kehittää siteitään Britannian kansalaisyhteiskuntaan brexitin jälkeenkin ja päätti siksi kutsua keskusteluun myös brittinuoria, vaikka he mitä todennäköisimmin eivät äänestä vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa.

Lisätietoa vuoden 2019 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta on saatavilla tapahtuman virallisilla verkkosivuilla.

Work organisation

Downloads

PR 15/2019: "No Education, No Vote", a mandatory syllabus on EU affairs for European students was the most voted proposal at YEYS 2019