Viimeinen muistutus hankkeiden ehdottamisesta ETSK:n vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinnon saajiksi – aiheena sukupuolten tasa-arvo

This page is also available in

Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 6. syyskuuta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja yksityishenkilöitä kaikkialla Euroopan unionissa hakemaan komitean arvostettua kansalaisyhteiskuntapalkintoa. Tänä vuonna teemana ovat hankkeet, joissa torjutaan sukupuolistereotypioita ajamalla naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla.

Määräaika hakemusten jättämiselle päättyy 6. syyskuuta 2019 kello 10.00.

ETSK – joka tuo ammattiliittojen, kansalaisjärjestön ja työnantajajärjestöjen äänen kuuluville EU:n tasolla – käynnisti kesäkuussa palkinnon hakumenettelyn. Sen kokonaisarvo on 50 000 euroa. Palkinto myönnetään enintään viidelle hankkeelle juhlatilaisuudessa, joka pidetään Brysselissä 12. joulukuuta 2019.

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa voivat tavoitella kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröidyt, paikallis-, alue-, jäsenvaltio- tai EU-tasolla toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. Palkinto on avoin myös yksityishenkilöille. Ollakseen osallistumiskelpoisia aloitteiden tai hankkeiden tulisi olla jo toteutettuja tai edelleen käynnissä.

Kuvaus vaatimuksista kokonaisuudessaan sekä hakulomake ovat saatavilla ETSK:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

LISÄTIETOA TÄMÄN VUODEN PALKINNON TEEMASTA

ETSK myöntää tänä vuonna kansalaisyhteiskuntapalkintonsa tunnustukseksi merkittävistä hankkeista ja aloitteista, jotka kattavat vähintään yhden seuraavista aloista:

  • Torjutaan sukupuolistereotypioita, syrjiviä sosiaalisia käyttäytymismalleja ja ennakkoluuloja tai lisätään tietoisuutta niistä kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän osa-alueilla.
  • Lisätään tietoisuutta mediasisältöjen tuottamien sukupuolistereotypioiden seurauksista.
  • Edistetään naisten osallistumista perinteisesti miesvaltaisille aloille, kuten luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan sekä tieto- ja viestintätekniikan aloille, ja torjutaan sukupuoleen perustuvaa eriytymistä koulutuksessa.
  • Torjutaan miesten ja naisten palkka- ja eläke-eroja.
  • Edistetään naisten yrittäjyyttä, tasa-arvoa päätöksenteossa, naisten taloudellista riippumattomuutta sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa.
  • Vastataan erityisiin haasteisiin, joita haavoittuvassa asemassa olevat naiset, kuten yksinhuoltajaäidit, vammaiset naiset, muuttajat ja etniseen vähemmistöön kuuluvat naiset, kohtaavat.

TIETOA KANSALAISYHTEISKUNTAPALKINNOSTA

Nyt yhdennettätoista kertaa myönnettävä kansalaisyhteiskuntapalkinto on ETSK:n hanke, jolla palkitaan ja kannustetaan eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden ja Euroopan yhdentymisen taustalla olevia yhteisiä arvoja merkittävästi edistäneitä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tai yksityishenkilöiden aloitteita ja saavutuksia. Vuonna 2018 palkintomenettelyssä keskityttiin Euroopan identiteetteihin, arvoihin ja kulttuuriperintöön.

Pyydämme rohkaisemaan maanne kansalaisyhteiskunnan organisaatioita hakemaan ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa vuonna 2019 ja auttamaan siten arvokkaita hankkeita saamaan tunnustusta.

Downloads

Viimeinen muistutus hankkeiden ehdottamisesta ETSK:n vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinnon saajiksi – aiheena sukupuolten tasa-arvo

See also