”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” tapahtuma 2018: Inspiroivia ideoita yhtenäisyyden edistämiseksi monimuotoisessa eurooppalaisessa kulttuurissa

This page is also available in

Euroopan nuorten mukaan paremmat mahdollisuudet oppia vieraita kieliä matkustelemalla, Euroopan kulttuurikohteiden helpompi saavutettavuus ja oman kulttuurin säilyttäminen kansallisen ruokaperinteen ja käsiteollisuuden kautta voi inspiroida nuoria eurooppalaisia tutustumaan eri kulttuureihin ja ymmärtämään paremmin yhteistä kulttuuriperintöämme. Näiden EU:n poliittisille päättäjille suunnattujen suositusten esittäjinä on 99 oppilasta eri puolilta Eurooppaa. He osallistuivat vuosittain järjestettävään nuorisotapahtumaan ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi”. Tapahtuman järjestää Brysselissä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), ja se pidettiin nyt yhdeksännen kerran.

Onnistuneita ideoita eurooppalaisen kulttuurin edistämiseksi

ETSK toivotti 15.–16. maaliskuuta tervetulleeksi oppilaita 33 oppilaitoksesta EU:n 28 jäsenvaltiosta ja viidestä ehdokasmaasta. Koska vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi, ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumassa keskityttiin myös kulttuuriin teemana Moninaisuudessaan yhtenäinen: nuorekkaampi tulevaisuus eurooppalaiselle kulttuurille.

ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier korosti, että on tärkeää kuunnella nuoria ja ottaa heidän ajatuksensa huomioon. ”Tämä Euroopan unioniksi kutsuttu uskomaton hanke kuuluu kaikille, kaikki ovat mukana sen rakentamisessa ja kaikki voivat sanoa mielipiteensä. Juuri tämän vuoksi olette täällä”, sanoi Gonçalo Lobo Xavier toivottaessaan oppilaat tervetulleeksi tapahtumaan.  

Nämä tarkastelivat tiiviissä keskusteluissa ja työpajoissa sitä, miten voidaan säilyttää Euroopan kulttuuriperintö ja tehdä siitä entistä houkuttavampi nuorille eurooppalaisille. Esiin nousseita ajatuksia olivat Euroopassa paljon keskustelua herättäneet tärkeät aiheet, kuten tasa-arvo, turvallisuus ja yhdentyminen, joita voitaisiin edistää kulttuuritapahtumien avulla. EU:n poliittisille päättäjille suunnattujen kymmenen konkreettisen suosituksen joukosta valittiin äänestyksessä kolme kiinnostavinta ehdotusta:

  1. Mahdollisuus tutustua muihin kulttuureihin matkustelemalla. Hankkeessa esitetään, että perustetaan erityinen oppilasvaihto-ohjelma, johon sisältyy kielenopetusta ja jossa oppilaat voisivat asua isäntäperheissä ja tutustua uusiin kulttuureihin. ”Eri kulttuurien näkeminen auttaa arvostamaan niitä paljon enemmän ja olemaan ylpeä eurooppalaisuudesta”, totesi suosituksen esitellyt kyproslainen nuori.
  2. Säilytä kulttuuri, opi menneestä ja käytä sitä tulevaisuuden rakentamiseen. Tässä suosituksessa esitetään eurooppalaisen ruokakulttuurin talon perustamista jokaiseen jäsenvaltioon. ”Tilattaessa tiettyä kansallisruokaa palveluun sisältyisi lyhyt katsaus historiallisiin olosuhteisiin, joissa ruokalaji on alun perin syntynyt. Näin edistettäisiin kansakuntien välistä suvaitsevaisuutta”, sanoi Slovenian edustaja. Lisäksi ryhmä oppilaita ehdotti, että perinteisen kansankulttuurin säilyttämiseksi laadittaisiin tukiohjelma traditionaalisia käsiteollisuustuotteita myyviä pieniä kauppoja varten.
  3. Hankkeen tarkoituksena on tuoda kulttuuria ja kulttuuriperintöä lähemmäs ihmisiä järjestämällä matkailuaiheisia festivaaleja ja välttämällä museoiden keskittämistä suuriin kaupunkeihin. ”Meidän tulisi pyrkiä tällaiseen ideaalitilanteeseen, sillä se rikastuttaisi meitä. Avautuminen muille kulttuureille on jännittävää. En kuitenkaan ole varma, että eurooppalainen kulttuuri on tällä hetkellä konkreettista ja kaikkien ulottuvilla”, sanoi ranskalaisedustaja.

Kulttuuri – Euroopan ydin

Teini-ikäisillä eurooppalaisilla oli tilaisuus keskustella ETSK:n jäsenten, asiantuntijoiden ja taiteilijoiden kanssa siitä, miten tärkeää on säilyttää ja vaalia kulttuuriperintöämme.

”Emme voi rakentaa Euroopan unionia, jos emme anna kulttuurillemme ja kulttuuriperinnöllemme keskeisempää asemaa. Unionia on liian pitkään rakennettu enimmäkseen talouden, rahoituksen ja markkinoiden kautta”, totesi Euroopan kulttuuri- ja luonnonperintöä suojelevan Europa Nostra ‑järjestön pääsihteeri Sneška Quaedvlieg-Mihailović. ”Ne ovat erittäin tärkeitä välineitä talouksien ja yhteiskuntien lähentämiseksi. Mutta mikä on Euroopan ydin? Se on kulttuuri ja kulttuuriperintö”, hän lisäsi.

Sneška Quaedvlieg-Mihailović painotti myös, että jos Euroopalla on yhteinen kulttuuriperintö, Euroopan kansalaisilla on yhteinen vastuu sen säilyttämisestä.

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis tähdensi, että monilla eurooppalaisilla on nykyisin etuoikeutettu elämä mutta että näin ei ole kaikkialla eikä näin ole aina ollut Euroopassakaan. ”On todella tärkeää kannustaa nuoria ihmisiä ottamaan vastuu omille hartioilleen, jotta he ymmärtävät, mitä on jo saatu aikaan, mutta myös, mitä voidaan vielä parantaa. Meidän on toimittava yhdessä ja etenkin nuorten kanssa, sillä ilman teitä ei tapahdu mitään”, sanoi Dassis.

ETSK varmistaa, että kolme eniten ääniä saanutta ehdotusta otetaan huomioon EU:n lainsäätäjille esitettävissä komitean suosituksissa. Lisäksi Europa Nostra ‑järjestön pääsihteeri Sneška Quaedvlieg-Mihailović ilmaisi kiinnostuksensa saada kyseiset suositukset esille Euroopan kulttuuriperintöhuippukokouksessa, joka järjestetään Berliinissä ensi kesänä.

ETSK valitsee vuosittain satunnaisesti 33 oppilaitosta – joista kukin edustaa yhtä jäsenvaltiota tai ehdokasmaata – ja kutsuu niiden edustajat osallistumaan tähän ainutlaatuiseen vuosittaiseen nuorisoaloitteeseen. Koska ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtumasta on tulossa yhä suositumpi, komitean varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier on ehdottanut verkoston perustamista aiempia ja nykyisiä ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtumaan osallistuneita oppilaita ja opettajia varten.

Lisätietoa ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtumasta: https://www.eesc.europa.eu/fi/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018

Downloads