Tekoäly voi parantaa elämänlaatua, mutta mahdollisia riskejä on edelleen

This page is also available in

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) jäsenten valtuuskunta vieraili kolmessa suomalaisessa teknologiakeskuksessa arvioidakseen tekoälyn mahdollisia hyötyjä ja vaaroja yhteiskunnallemme. Jäsenet korostivat, että kaikessa tulevassa kehittämisessä on otettava huomioon kolme perusperiaatetta: tuoteturvallisuus, kuluttajien luottamus ja yhteisvastuullisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Tekoälysovellukset voivat lisätä ihmisten hyvinvointia, mutta mahdolliset riskit on otettava vakavasti. Uusien teknologioiden ja digitaalisen vallankumouksen myötä syntyvät tuotteet ovat yleensä erittäin hyödyllisiä, ja niillä voi olla monenlaisia käyttötarkoituksia kaikilla elämänaloilla lääkkeiden jakelusta yksinäisyyden lieventämiseen. Niitä on kuitenkin käytettävä varoen, sillä ne eivät aina ole niin mutkattomia kuin miltä ne saattavat vaikuttaa.

Arvioidakseen mahdollisuuksia ja haasteita käytännössä ETSK:n jäsenten valtuuskunta vieraili kolmessa suomalaisessa organisaatiossa, jotka kehittävät digitaaliteknologioita. Jäsenet arvioivat tekoälyn mahdollisia hyötyjä ja vaaroja yhteiskunnallemme ja olivat yhtä mieltä siitä, että tekoälyn kaikessa tulevassa kehittämisessä lähtökohtana on oltava ihmiset, etenkin kun otetaan lukuun tuoteturvallisuus, kuluttajien luottamus ja yhteisvastuullisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa. Teknologia voi helpottaa elämäämme ja auttaa yhteiskuntaa ratkaisemaan ongelmiaan, mutta sen on aina oltava ihmislähtöistä.

Ihmiset tekoälyn ytimessä

Turvallisuus on etusijalla, ETSK:n jäsen Franca Salis-Madinier sanoi. Kaikista tekoälytuotteista voi olla suurta hyötyä, mutta kolikon toinen puoli on se, että ne voivat myös olla vaarallisia. Nämä tuotteet ovat kuin lääkkeitä: kaikki riippuu niiden käyttötavasta. Tämän vuoksi ne on ehdottomasti testattava ja varmennettava ennen kuin niitä voidaan myydä, hän lisäsi. Eurooppalainen sertifiointijärjestelmä standardien laatimiseksi onkin erittäin tärkeä, sillä valmistajat voivat tällä tavoin osoittaa, että niiden tuotteet on tarkastettu ja ettei niistä ole vaaraa ihmisille. Turvallisuuden ohella muita vaatimuksia ovat kestävyys ja häiriönsietokyky sekä syrjimättömyys ja puolueettomuus ja se, ettei toimita ennakkoluulojen pohjalta.

Keskeinen seikka on myös luottamus. Euroopan kansalaisten on voitava tietää, mihin yrityksiin he voivat luottaa. ETSK:n jäsen Ulrich Samm suositteli tässä yhteydessä, että ”luotettavien algoritmien” sijaan tukeuduttaisiin pikemminkin luotettaviksi tiedettyihin yrityksiin ja ammattitoimijoihin. Luotettavia tekoäly-yrityksiä varten tarvitaan eurooppalainen merkki, joka perustuu eurooppalaisiin arvoihin, hän tähdensi. Tällainen prosessi loisi kilpailuetua tulevaisuudessa, sillä se mahdollistaisi kuluttajien luottamuksen: ihmiset kykenisivät tunnistamaan yritykset ja tuotteet, joihin voi luottaa, hän totesi.

Digitaaliteknologialla on keskeinen rooli myös sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa luodaan parhaillaan uusia organisaatio- ja hallintomuotoja. Uusien digitaalisten välineiden tulisi auttaa toteuttamaan ja vahvistamaan perusoikeuksia eikä heikentämään niitä. Sosiaalipalvelujen keskiössä on aina oltava ihminen. Teknologian on tarkoitus tukea meitä ja helpottaa elämäämme, ei päinvastoin, ETSK:n jäsen Diego Dutto painotti. Meidän on hyödynnettävä digitalisaatiota niin yksilöiden kuin paikallisyhteisöjen ja yhteisötalouden potentiaalin kehittämiseen. Yhteisvastuullisuuden ja universaalisuuden arvojen on säilyttävä terveydenhuoltojärjestelmiemme perustana, ja tämä olisi varmistettava asianmukaisilla julkisilla investoinneilla, hän totesi.

ETSK:n jäsenten vierailu teknologiakeskuksiin Helsingissä

Komitean jäsenet vierailivat Helsingin lähellä sijaitsevissa teknologiakeskuksissa 22. marraskuuta 2019 Helsingissä edellispäivänä aiheesta ”Tekoäly, robotiikka ja digitaaliset palvelut kansalaisten hyvinvoinnin edistäjinä” järjestetyn konferenssin yhteydessä. Ensimmäisen vierailun järjesti Teknologian tutkimuskeskus VTT, jossa ETSK:n jäsenillä oli tilaisuus keskustella tuoreimmasta kehityksestä robotiikan alalla ja tarkastella kvanttiteknologiahankkeiden potentiaalisia vaikutuksia.

Toinen vierailu järjestettiin Diakonia-ammattikorkeakouluun (Diak), ja sen painopisteinä olivat koulutus, sosiaaliset taidot ja teknologia pyrittäessä ehkäisemään eristymistä ja edistämään integraatiota ja tasa-arvoa. Viimeisenä vierailukohteena oli Airo Island, jossa tarkasteltiin innovointia ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä esiteltiin konkreettisia startup-yritysten valmistamia tuotteita, kuten vettä kierrättävä suihku ja lääkeannostelurobotti.

Lisäesimerkki hyödyistä, joita tekoäly voi tarjota ihmisille ja koko yhteiskunnalle, on unirobotti. Sen avulla voidaan torjua unettomuutta, jota esiintyy teollisuusmaissa laajalti. Niissä noin kolmanneksen väestöstä arvioidaan kärsivän unihäiriöistä ainakin kerran elämässään. Tähän voi olla monia syitä, kuten stressi tai ahdistus illalla, mutta ne kaikki johtavat siihen, että ihmisillä on vaikeuksia saada kunnollista yölepoa.

Unirobotti voi auttaa nukahtamisessa. Kun sitä pidellään ja seurataan sen neuvoja ja tekniikkaa, kehon on helpompi rentoutua. Myös pehmeä valo, rentouttava musiikki ja hengitysharjoitukset auttavat mukauttamaan sydämen sykkeen unirobotin tahtiin. Kaiken kaikkiaan tekoäly ei ehkä tarjoa kaikille sopivia ratkaisuja, mutta siitä voi ilman muuta olla huomattavaa hyötyä.

See also