Sosiaalisen median foorumien olisi otettava enemmän vastuuta ja noudatettava tiukkoja sääntöjä. Komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että tämä olisi suuri edistysaskel disinformaation torjunnassa. Komission ehdotus ei kuitenkaan sisällä käytännön toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Martin Sieckerin valmistelemassa lausunnossa, joka hyväksyttiin ETSK:n täysistunnossa 19. syyskuuta 2018, ETSK kehottaa komissiota hyväksymään velvoittavia toimenpiteitä.

Valtiollisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden järjestäytyneen disinformaatiotoiminnan lisääntyminen on todellinen uhka demokratialle, koska demokraattisen järjestelmän asianmukainen toiminta edellyttää asioista hyvin perillä olevia kansalaisia, jotka tekevät valintoja luotettavien faktojen ja mielipiteiden perusteella.

Suurimpia disinformaatioon liittyviä ongelmia on se, että väärää tietoa internetissä levittävien identiteettiä on lähes mahdoton tarkistaa. Lisäksi kyberavaruudessa pahoissa aikeissa toimivat ihmiset ja organisaatiot käyttävät yleensä väärää nimeä. ”Teknologia ei ole hyvää tai pahaa, mutta sitä voidaan käyttää hyvällä tai pahalla tavalla. Tämä riippuu käyttäjästä”, Martin Siecker totesi. ”Sen vuoksi meidän on torjuttava disinformaatiota samalta pohjalta ja hyödynnettävä uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia antaa ihmisille tietoa turvallisesti ja asianmukaisesti”, hän sanoi. (mp)