Vaikka protektionismi ei ole vaihtoehto Euroopalle, EU ei voi myöskään sallia, että sen sisämarkkinoille tulvii tuotteita, jotka ovat vastoin sen sosiaali- ja ympäristönormeja ja vaarantavat sen teollisuuden. Tämä on varoitus, jonka Euroopan talous- ja sosiaalikomitea esittää tammikuun täysistunnossaan hyväksymässään lausunnossa EU:n kattavasta teollisuuspolitiikasta.

EU haluaa näyttää esimerkkiä valmistusteollisuudella, jossa turvataan työntekijöiden oikeudet, suojellaan ympäristöä ja investoidaan innovointiin. Kaikella tällä on kuitenkin merkittäviä kustannuksia, jotka heijastuvat sen tuotteiden hintaan. Taatakseen teollisuudelleen oikeudenmukaiset kaupankäynnin edellytykset EU:n on varmistettava, että sen markkinoille muualta maailmasta tulevat tuotteet noudattavat samoja sääntöjä. Tämä on aihetta ”Kattava lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan EU:ssa” käsittelevän ETSK:n lausunnon keskeinen sanoma.

”Euroopalla ei ole varaa olla naiivi. EU:n sääntelyllä on torjuttava liikakapasiteettia, laittomia valtiontukia ja muita epäreilun kilpailun muotoja noudattaen samalla WTO:n sääntöjä”, totesi esittelijä Gonçalo Lobo Xavier (työnantajat, PT).

Välineet näiden käytäntöjen torjumiseksi on sisällytettävä EU:n asialistalle. EU:n määräämien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden on oltava nykyistä nopeampia ja joustavampia ja niitä tulee seurata paremmin.

Verrattuna globaaleihin toimijoihin, kuten Kiinaan, Intiaan ja Koreaan, jotka ovat olleet hyvin aktiivisia teollisuuspolitiikkansa kehittämisessä, EU:n teollisuudelta puuttuu johdonmukainen pitkän aikavälin näkemys, ETSK korostaa.

Tarvitaan johdonmukainen teollisuuspoliittinen toimintaohjelma sitovine tavoitteineen, aikatauluineen ja välineineen, jotta voidaan vastata seuraavien kymmenen vuoden neljään suurimpaan haasteeseen, jotka ovat digitalisaatio, ilmastonmuutos, globalisaatio ja väestörakenteen muuttuminen.

On myös keskeisen tärkeää palauttaa ainakin tietyt teollisuusalat takaisin Eurooppaan.

Lausunto laadittiin EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Bulgarian pyynnöstä. (dm)