Grevenbroichissa Saksassa järjestettiin 29. toukokuuta 2018 ensimmäinen pyöreän pöydän keskustelu aiheena siirtymävaiheessa olevat hiilialueet. Keskusteluun osallistui ETSK:n jäseniä, komission edustaja sekä joukko paikallisia toimijoita.

Puhujat loivat katsauksen tilanteeseen Reinin kaivosteollisuusalueella, johon kohdistuu rakennemuutoksen vaikutuksia. Osallistujat korostivat tarvetta noudattaa ennalta ehkäisevää toimintatapaa ja valmistautua siirtymään. Vaihtoehtojen luominen hiilelle on suuri haaste, ja yksi alueen tärkeimmistä tavoitteista on säilyttää keskeinen asemansa niiden toimijoiden joukossa, jotka varmistavat Saksan energiahuollon.

Kunnilla on olennainen tehtävä informoida ihmisiä ja auttaa heitä ymmärtämään tilanne. Puhujat tähdensivät, että järjestelmän joustavuus on avain tavoitteiden saavuttamiseen ja että on tarpeen tarkastella asian alueiden-, elinkeinojen- ja sektorienvälisiä näkökohtia.

Energiahuolto on kaikkien huoltoverkostojen kriittisin osa, mutta huoltovarmuus on mahdollista järjestää kuntoon kytkemällä eri sektoreita – esim. muoviteollisuus, liikenne, kaasuntuotanto – toisiinsa. Tapahtumassa esiteltiin hankkeita yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä hajautetun energiahallinnon aloilta. Kun keskustelutilaisuus oli päättynyt, osallistujat vierailivat Garzweilerin avokaivoksessa. (sma)