Hyvät lukijat

Suojeleva Eurooppa on motto, jonka Itävalta on valinnut 31. joulukuuta asti kestävälle puheenjohtajakaudelleen. Tätä mottoa voidaan tulkita monin eri tavoin: Eurooppa, joka suojelee kansalaisiaan köyhyydeltä vahvan sosiaalisen pilarin avulla, sairauksilta parhaan mahdollisen terveydenhuollon avulla sekä epäoikeudenmukaisuudelta ja vainolta oikeudenmukaisen ja rehellisen oikeusjärjestelmän avulla. Sen voitaisiin myös ymmärtää tarkoittavan Eurooppaa, joka tarjoaa suojan vainoa ja epäoikeudenmukaisuutta, köyhyyttä tai sotaa pakeneville.

Kun muistetaan kesäkuussa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston aikana ja ympärillä käydyt keskustelut, joissa EU:n johtajat tarkastelivat muuttoliikettä ja ulkorajojemme turvaamisen merkitystä, uskon, että Suojeleva Eurooppa tarkoittaa ennen kaikkea unionia, joka suojelee kansalaisia turvapaikanhakijoiden ja muuttajien tulvalta.

Ulkorajojemme suojaaminen on tärkeää, ja valitettavasti tätä ei alun alkaen otettu asianmukaisesti huomioon Schengen-järjestelmää käyttöön otettaessa ja tämä asia torjuttiin myöhemmin. On selvää, ettei Eurooppa voi tarjota suojaa kaikille ihmisille, jotka etsivät parempaa elämää.

Euroopasta tekevät kuitenkin ainutlaatuisen sen arvot: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvoisuus ja veljeys. Kyllä, veljeys, liian usein unohdettu sana, joka ilmentää syvälle Euroopan kristilliseen perintöön juurtunutta arvoa, jonka eräät eurooppalaiset puolueet näyttävät löytäneen uudelleen, vaikka samalla sadat pakolaiset hukkuvat Välimerellä.

Haluan tehdä selväksi, että vastustan ehdottomasti hallitsematonta maahanmuuttoa. Nyt tarvitsemme kuitenkin jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta todellisia turvapaikanhakijoita kohtaan – kyseessä ovat ihmiset, joilla on Geneven pakolaisyleissopimuksen mukaan oikeus turvapaikkaan. Tarvitsemme todellista eurooppalaista ratkaisua kontrolloitua maahanmuuttoa ja sellaisten eurooppalaisten vastaanottokeskusten perustamista varten, jotka ansaitsevat nimensä, koska ne perustuvat meidän inhimillisiin arvoihimme – eurooppalaisiin arvoihin.

Ihmisyys, veljeys ja solidaarisuus ovat juurtuneet syvälle eurooppalaiseen yhteiskuntaan, ja nämä arvot määrittävät Euroopan. Älkäämme antako kansankiihottajien ja paniikinlietsojien jakaa meitä vaan tehkäämme yhteistyötä niiden eurooppalaisten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamissääntöjen luomiseksi, joita kaikkien Euroopasta vastaanottoa etsivien on noudatettava.